Filip DewallensLinkedIn

Filip Dewallens studied law at the KU Leuven (magna cum laude) and obtained a PhD in Law (Doctor of Law) on the legal status of the hospital physician. He is a Member of the Leuven and Antwerp Bar and managing partner of the firm.

In the field of health law he has a particular focus on hospital law, hospital governance and networks in healthcare. Thus he guided the merger process of more than 30 hospitals and is a permanent advisor of boards of directors, executive committees, medical boards, professional associations and hospital physicians. Between 2004 and 2009 he was member of the board of ZiekenhuisNetwerk Antwerpen (ZNA), the country's largest hospital group. On an international level Filip has worked for the IMF, the World Bank (Macedonia 1997, Slovenia 2004) and the Council of Europe (Montenegro 2008, Serbia 2009).

Filip is a professor of medical law at the University of Antwerp (Antwerp Health Law and Ethics Chair (AHLEC)) and a visiting professor at the law faculty of KU Leuven. Filip is president of the 'Vlaamse Vereniging voor Gezondheidsrecht' (Flemish Association for Healthcare Law) and he published more than hundred scientific books and articles. He is a member of the editorial board of the scientific journal "Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé" (Journal for Health Law) and co-editor of the series of monographs entitled “Gezondheidsrecht” (Health Law). Together with Prof. dr. Thierry Vansweevelt he is the editor of the “Handboek Gezondheidsrecht” (Manual on Health Law), a monumental standard reference work in two volumes. In 2015 he published his book “The legal status of the hospital physician". Filip was a member of the board of the KU Leuven between 2014 and 2018.

filip.dewallens@dewallens-partners.be

Publications

Books

F. Dewallens en M. Gielis, De arts en zijn vennootschap. De juridische, fiscale en deontologische praktijk van vennootschappen en associaties van artsen, met inbegrip van de nieuwe fiscale regels van het zomerakkoord, Heule, INNI, 2018, 768
F. Dewallens, Het statuut van de ziekenhuisarts. De rechtsverhoudingen tussen ziekenhuisartsen en ziekenhuizen, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2015, 598
T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht, Rechten van patiënten: van embryo tot lijk, Volume II, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, nr. 11, 2014, 1630
T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht, Zorgverleners: statuut en aansprakelijkheid, Volume I, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, nr. 10, 2014, 1686
F. Dewallens en M. Gielis, De arts en zijn vennootschap. De juridische, fiscale en deontologische praktijk van vennootschappen en associaties van artsen, Heule, UGA, 2012, 456
T. Vansweevelt en F. Dewallens, Het patiëntendossier, in de Reeks Gezondheidsrecht, nr. 2, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2011, 183
F. Dewallens e.a., Tuchtrecht voor medische beroepen, in de reeks Recht en Gezondheidszorg, nr. 11, Gent, Mys & Breesch, 1999, 94
F. Dewallens, G. Duvillier en R. Van Goethem, De bestuurlijke regulering van het ziekenhuis in Europa, in de reeks Gezondheidszorgverzekering in Europa, nr. 19, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1996, 74
F. Dewallens, Het juridisch statuut van de V.Z.W., Diegem, CED-Samsom, 1996, 126
F. Dewallens e.a., De arts en zijn honorarium, in de reeks Recht en Gezondheidszorg, nr. 5, Gent, Mys & Breesch, 1996, 144
F. Dewallens, W. Kennes en R. Torfs, V.Z.W.-statuten. Nieuwe voorstellen voor doeltreffende statuten van een Vereniging Zonder Winstoogmerk, Kalmthout, Biblo, 1993,135
R. Torfs en F. Dewallens, Congregationele gezondheidsinstellingen. Toekomstige structuren naar profaan en kerkelijk recht, Leuven, Peeters, 1992, 336

Other publicaties

F. Dewallens, “Pleidooi voor een grondslagenonderzoek van het gezondheidsrecht”, editoriaal, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 2016-2017
F. Dewallens, “De zorgplicht van de Staat volgens Freek Louckx”, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 2016-2017, 190-193
F. Dewallens, “De zorgvuldige medische raad”, noot onder Arbeidshof Brussel, 7 oktober 2014, Tijdschrift voor Ge-zondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 2015-2016, 284-288
F. Dewallens en K. Raymaekers, "Nooit te oud om te leren. Over de geoorloofdheid van het verschil in behandeling van ziekenhuisartsen op grond van leeftijd", noot onder Arbeidshof 26 juli 2013, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 2014-2015, 213-218
F. Dewallens en P. Schoukens, "Het recht op vrije keuze van beroepsbeoefenaar" in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht, Volume II, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2014, p. 311-329, nrs. 653-688.
F. Dewallens en E. Huybrechts, "Toegang en uitoefeningsvoorwaarden van het beroep van arts" in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek gezondheidsrecht, Volume I, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2014, p. 631-661, nrs. 1433-1523.
F. Dewallens, J. Hantson en Y. Vermeylen, "De tandarts" in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht, Volume I, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2014, p. 783-805, nrs. 1795-1855.
F. Dewallens, "De kinesitherapeut" in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht, Volume I, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2014, p. 807-822, nrs. 1856-1894.
F. Dewallens, "Het toepassingsgebied van de ziekenhuiswet" in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht, Volume I, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2014, p. 93-102, nrs. 173-199.
F. Dewallens, "Instrumenten van aanbodsbeheersing ten aanzien van ziekenhuizen" in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht, Volume I, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2014, p. 102-110, nrs. 200-219.
F. Dewallens, J. Hantson en W. Vercruyssen "Programmatie, erkenning en financiering" in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht, Volume I, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2014, p. 110-212, nrs. 220-514.
F. Dewallens, "Het statuut van de ziekenhuisarts" in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht, Volume I, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2014, p. 212-372, nrs. 514-886.
F. Dewallens en J. Buelens, "Ouderenzorg" in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht, Volume I, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2014, p. 392-406, nrs. 962-1015.
F. Dewallens en J. Buelens, "Instellingen in de jeugdgezondheidszorg" in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht, Volume I, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2014, p. 430-443, nrs. 1065-1107.
F. Dewallens en J. Buelens, "Instellingen in de geestelijke gezondheidszorg" in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht, Volume I, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2014, p. 418-430, nrs. 1032-1064.
F. Dewallens, "Voorwoord" in C. Lemmens, Minderjarigen en de Wet patiëntenrechten, in de Reeks Gezondheidsrecht, nr. 4, Antwerpen-Cambridge, Intersentia 2013, (136).
F. Dewallens, “Comment la crise bancaire a fait avancer le droit médical”, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 2012-2013, 360-361
F. Dewallens, “Over ziekenhuisartsen zonder ziekenhuis. De gevolgen voor de individuele overeenkomst met de ziekenhuisarts bij sluiting van een dienst of campus”, noot onder Antwerpen, 8 februari 2010, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 2011-2012, p. 304-306
F. Dewallens, “Het juridisch instrumentarium van het vestigingsbeleid ten aanzien van ziekenhuizen: een kritische analyse”, in K. Deketelaere, D. Dhooghe en A.M. Draye (red.), Liber Amicorum Marc Boes, Brugge, Die Keure, 2011, p. 357-374
M. Dillen en F. Dewallens, “Wrongful-life made in Belgium: geboren worden kan Uw gezondheid schaden”, noot onder Brussel 21 september 2010, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 2011-2012, 190-197
L. Lafaut, F. Dewallens and R. Heylen, "The judgement of the court of appeal of antwerp (criminal division) in the "mus-lim case" (2nd of April 2010)", Acta Anaesthesiologica Belgica, 2011, 62, p. 63-64
F. Dewallens, ‘De gouden kooi’, redactioneel voorwoord bij het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 2010-2011, p. 82-83
F. Dewallens en L. Lafaut, "De gevolgen van de miskenning van het advies van de medische raad bij de afzetting van een ziekenhuisgeneesheer", in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 2009-2010, p. 288-292
M.M. ten Hoopen, F. Dewallens en L. Lafaut, "Juridische aspecten van de anesthesiologische pijnbestrijding" in J. Van Zundert, F. Huygen, J. Patijn en M. van Kleef (eds.), Praktische richtlijnen anesthesiologische pijnbestrijding gebaseerd op klinische diagnosen, Maastricht, PKCM, 2009, blz. 361-418
F. Dewallens en A. Dierickx, ‘Het intreden van de dood en het schuldig hulpverzuim’, noot onder Corr. Brussel, 2 januari 2008, in Nullum Crimen, Tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht, vierde jaargang, nummer 2, april 2009, p. 136-138
F. Dewallens, ‘Arme hoofdgeneesheer...’, redactioneel voorwoord bij het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 2008-2009, p. 94-95
F. Dewallens, noot onder Gent, 13 februari 2008 met betrekking tot het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 2008-2009, nr. 2, p. 147-148
A. Vijverman, S. Tack, F. Dewallens, R. Heylen, R. De Jongh, “The post mortem-use of human tissues for scientific research” in Book of Abstracts, 17th World Congress on Medical Law, 17-21 October 2008, 123-124
F. Dewallens, "Over het arrest van het Grondwettelijk Hof van 15 mei 2008, nummer 78/2088", duidingsnoot in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 2008-2009, p. 228-229
A. Vijverman, S. Tack en F. Dewallens, "Het post mortem-gebruik van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek", Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 2007-2008, 274-283
F. Dewallens en R. Van Goethem, "De afzetting om dringende reden als definitief einde van de overeenkomst", noot onder H.v.B. te Gent, 16 september 2004, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé 2006-2007, 277-278
F. Dewallens en T. De Gendt, “Over cijfers en letters in de gezondheidszorg. Een te vaag geformuleerde nomenclatuur mag niet in het nadeel van de verstrekker gelezen worden”, Tijdschrift voor gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 2004-2005, 207-209
R. Van Goethem en F. Dewallens, "De vastheid van betrekking van ziekenhuisgeneesheren hersteld....ter bescherming van de patiënt (sic) ", noot onder Cass. 15 september 2003, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht / Revue de Droit de la Santé 2004-2005, 371-377
F. Dewallens, "Doctors at war. Hospital medicine in Belgium", in Acta Chirurgica Belgica, februari 2004, 104, nr. 1, 11-16
P. Schoukens en F. Dewallens, "De vrije keuze van beoefenaar", in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 2003-2004, nr. 2, 151-159
F. Dewallens en B. Andries, "Verboden reclame te verbieden. Het deontologisch reclameverbod na de aanpassing van de Code van Medische Plichtenleer", in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, nr. 4, 2003-2004, 225-230
F. Dewallens en T. De Gendt, "De aantrekkingskracht van afstotingen: na de OCMW-ziekenhuizen, nu ook de OCMW-rusthuizen", noot onder R.v.St., 9 december 2002, in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 2003-2004, 178-181
F. Dewallens en T. Vansweevelt, "Ziekenhuizen kunnen euthanasie niet verbieden", in De Standaard, 11 oktober 2002
F. Dewallens, "Het nieuwe decreet en de (nieuwe) VZW-wetgeving", in het verslagboek Het nieuwe decreet voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk, Federatie van organisaties voor volksontwikkelingswerk, 2002, 4-11
F. Dewallens en R. Van Goethem, "De afzetting van de ziekenhuisarts: materieel en personeel toepassingsgebied van de afzettingsprocedure", in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 2001-2002, nr. 1, 28-32
F. Dewallens, "De vastheid van betrekking voor ziekenhuisgeneesheren op losse schroeven?", noot onder Antwerpen, 19 mei 2000, in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 2000-2001, 16-28
T. Vansweevelt en F. Dewallens, "In memoriam André Prims (1930-2000)", in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 2000-2001, 2
F. Dewallens, "Fusie zonder ruzie? Over netoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen", in Social Profit Jaarboek 2000, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2000, 65-72
F. Dewallens en R. Van Goethem, "Ereloonafspraken onder kinesitherapeuten", noot onder Gent, 16 juni 1995, in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 1998-99, nr. 1, 63-65
F. Dewallens, "De toekomst van de patiënt in het medisch recht. Fenomenen zoals de ombudsdienst en het algemeen medisch dossier onder de loep genomen", interview met volksvertegenwoordiger H. Brouns en Mr. F. Dewallens, in Jura Falconis, 1998-99, nr. 4, 607-618
F. Dewallens, "De vaststelling van de schuldige tekortkoming van de zelfstandige ziekenhuisarts", in Tuchtrecht voor medische beroepen, in de reeks Recht en Gezondheidszorg, nr. 11, Gent, Mys & Breesch, 1999, (94 pag.), 51-63
F. Dewallens, "De ziekenhuisgeneesheer: gevangene van zijn structuur?", in Tijdschrift van de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren van Limburg, nr. 4, 1999, 13-17
F. Dewallens, "Het publiekrechtelijk instrumentarium ter vrijwaring van de rechten van de patiënt", in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 1997-98, nr. 5, 467-469
R. Heylen en F. Dewallens, "Informed consent en de pre-operatieve oppuntstelling: implicaties voor de organisatie van de dienst anesthesie", in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 1997-98, nr. 5, 412-425
F. Dewallens, "Een aangepaste beleidsstructuur voor moderne V.Z.W.'s. Tien instrumenten voor een flexibel V.Z.W.-beleid", in X, Social Profit Jaarboek 1998, Antwerpen, Standaard, 1998, (201), 41-46
F. Dewallens, "The Consequences of European Competition law for Health Care Providers: seen from a Belgian point of view", in Proceedings of the 'Fifth workshop European Legislation and National Health Policies', Leuven, EISS, 1998
F. Dewallens, "De contextualisering van het medisch geheim: een goedbedoelde poging voor meer rechtszekerheid met een omgekeerd effect", in R. Stockman (ed.), Het beroepsgeheim in de zorgverleningsector: een confrontatie tussen recht en praktijk, in de reeks Recht en Geneeskunde, Antwerpen, Intersentia, 1998, (135), 73-83
F. Dewallens, "Oprichting van Verenigingen zonder Winstoogmerk", in Rechtscompendium voor de VZW en de VSOA, Antwerpen, Kluwer, 1998, losbladig.
R. Heylen, R. De Jongh en F. Dewallens, "Withdrawal of support in the ventilated unconscious patient in an intensive care unit", in European Journal of Anaesthesiology, 1998, 456-470
F. Dewallens, "De juridische duiding van medische standaarden en richtlijnen", in Huisarts Nu, 1998, nr. 7, 237-241
Ponce NA, Peabody JW, and Dewallens F, "A Legislative Framework for Health Care Reform in Macedonia: Short and Long Term Solutions." RAND, Santa Monica, California, DRU-1704-WB, June, 1998
F. Dewallens, "Contractuele en organieke samenwerkingsvormen tussen ziekenhuizen. Een overzicht van juridische mogelijkheden, grenzen en perspectieven", in Fusie zonder ruzie, Leuven, C.Z.W., 1998, 8 pag.
F. Dewallens, "Indien de kinesitherapeut een volwaardig beoefenaar moest worden van de geneeskunde, dan heeft de wetgever hem een slechte dienst bewezen", in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 1996-97, nr. 1, 72-73
F. Dewallens, "Beroepsgeheim en aansprakelijkheid van de MST-equipe", in Juridische en deontologische aspecten van de jeugdgezondheidszorg, Leuven, Garant, 1997, 45-56
F. Dewallens en R. Heylen, "Het tot stand komen van guidelines betreffende de pre-anesthesie evaluatie en de juridische implicaties van het gebruik van dergelijke aanbevelingen", in Aansprakelijkheid: beter voorkomen dan genezen, Leuven, C.Z.W., 1997, 14 pag.
F. Dewallens, N. Ponce en J.W. Peabody, "Revising Healthcare Law in Macedonia: Options for a Legislative Framework to Implement Healthcare reform", Los Angeles, Rand Research Series, DRU-1704-WB, december 1997, 24 pag.
R. Heylen en F. Dewallens, "An attempt to withdraw coverage by the insurance company in the event of gross negligence. Cost totalling US$ 4.5 million", in Acta Anaesthesiologica Belgica, 1997, nr. 3, 175-182
F. Dewallens en R. Van Goethem, "Het medisch interdisciplinair samenwerkingsverband: een verknipt verband?", in De uitoefening van een vrij beroep in vennootschapsvorm, U.P.V.-cahiers, nr. 1, Leuven, Acco, 1997, nr. 1, 113-122
F. Dewallens, "Het nieuwe statuut van de kinesitherapeut en de weerslag ervan op de praktijk van andere beroepen in de gezondheidszorg -Een eerste commentaar-", in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 1995-96, nr. 2, 94-107
F. Dewallens, "De invloed van de interne en externe kwaliteitsdruk op de anesthesist op zijn aansprakelijkheid voor organisatiefouten", in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 1995-96, nr. 3, 183-189
F. Dewallens, "Verslag van de afdeling Privaat Recht op de algemene vergadering van de jaarvergadering 1995 van de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland: 'De privaatrechtelijke positie van de pa-tiënt'", in Rechtskundig Weekblad, 1995-96, nr. 32, 1101-1102
F. Dewallens, "De aansprakelijkheid van de psychiater voor het schadeverwekkend gedrag van zijn ambulante of vrijwillig opgenomen patiënt", in Panopticon, 1996, nr. 1, 48-65
F. Dewallens, "De aansprakelijkheid van de psychiater voor het schadeverwekkend gedrag van zijn ambulante of vrijwillig opgenomen patiënt", in Vlaams Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1994-95, nr. 1, 5-18; ibidem in Panopticon, 1996, nr. 1, 48-65
F. Dewallens, "Collective choices, responsibilities and the individual right to health care", in Proceedings of the Health Agora III, Brussel, Licap, 1996, 283-289; en
F. Dewallens, "Collective choices, responsibilities and the individual right to health care", in Keuzes in de gezondheidszorg: zorgen voor morgen?!, Leuven, LVGA, 1996, (78), 17-24
F. Dewallens, "Modellen voor de V.Z.W.", in Praktijkgids V.Z.W., Diegem, CED-Samsom, 1996, losbl.
F. Dewallens, "Eigendom en kostenregeling in ziekenhuisverband", in De arts en zijn honorarium, in de reeks Recht en Gezondheidszorg, T. Vansweevelt (ed.), nr. 5, Gent, Mys & Breesch, 1996, 89-128
F. Dewallens, "Oprichting, werking en ontbinding van Verenigingen zonder Winstoogmerk", in Bijvoorbeeld. Modellen voor het Bedrijfsleven, sector VIII. Vennootschappen en verenigingen, Antwerpen, Kluwer, 1996, losbl.
F. Dewallens, "Problemen omtrent beroepsgeheim en aansprakelijkheid bij de behandeling van drugverslaafden", in Juridische aspecten van druggebruik, in de reeks Recht en Gezondheidszorg, nr. 6, Gent, Mys & Breesch, 1996, 39-53
F. Dewallens, "Over witte raven gesproken: een jurist onder de eed van Hyppocrates. Een gesprek met Dokter René Heylen", in Vlaams Jurist Vandaag, 1994-95, nr. 6, 10
F. Dewallens, "Over het verschil tussen het afstoten van een O.C.M.W.-ziekenhuis en de samenwerking met een privé-partner t.o.v. het beheer van dat ziekenhuis", noot onder R.v.St., 17 oktober 1994, nr. 49.708, in Vlaams Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1994-95, nr. 3, 255-259
F. Dewallens, "'Gelet op de dringende noodzakelijkheid...'. Analyse en voorstellen tot wijziging van de reglementering inzake de kwalificatie en regulatie van de oproep in de dringende geneeskundige hulpverlening", in De Wetgeving inzake Dringende Geneeskundige Hulpverlening, in de reeks Recht en Gezondheidszorg, nr. 2, Gent, Mys & Breesch, 1995, (190 pag.), 55-82
F. Dewallens, "Het functioneel samenwerkingsverband en de 'ziekenhuisassociatie': een contextuele analyse van twee dienstgewijze samenwerkingsverbanden", in Liber Amicorum André Prims, in de reeks Recht en Gezondheidszorg, nr. 3, Gent, Mys & Breesch, 1995, 125-148
F. Dewallens, "Het civiele luik van de dubbelstructuur. Waterdicht, glashelder en... de eenvoud zelve", in Dubbelstructuur: een vraag - het antwoord, in Monografieën van het Intercongregationeel Samenwerkingscentrum voor de Gezondheidszorg, 1995, nr. 18, 48-61
F. Dewallens, "Prof. A. Prims, stichter van het Vlaams Tijdschrift voor Gezondheidsrecht" in Viering n.a.v. het emeritaat van Professor André Prims, Monografieën van het Intercongregationeel Samenwerkingscentrum voor de Gezondheidszorg, 1995, nr. 19, 15-21
F. Dewallens en R. Van Goethem, "Kwalificatieproblemen bij het vaststellen van het ondergeschikt verband bij ziekenhuisgeneesheren", noot onder Arbeidshof Gent, 8 februari 1993, in Vlaams Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1994-95, nr. 2, 145-151
F. Dewallens en R. Van Goethem, "Kwalificatieproblemen bij het vaststellen van het ondergeschikt verband bij ziekenhuisgeneesheren", noot onder Arbeidshof Gent, 8 februari 1993, in Hippocrates, Tijdschrift van de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren van Oost-Vlaanderen, nr. 26, 1995, 35-53
F. Dewallens, "Over ziekenhuisgeneesheren en andere artsen werkzaam in het ziekenhuis", noot onder Gent, 20 januari 1993, in Vlaams Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1993-94, nr. 1, 48-53
F. Dewallens, "Zijn ereloonsupplementen dan werkelijk onzedelijk?", noot onder Rb. Antwerpen, 22 mei 1993, in Vlaams Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1993-94, nr. 3, 216-222
F. Dewallens, "De bestemming van het vermogen van een VZW aan het statutaire doel. Mogelijkheden van tegenstelbaarheid na overdracht", in F. Dewallens, W. Kennes en R. Torfs, V.Z.W.-statuten. Nieuwe voorstellen voor doeltreffende statuten van een Vereniging Zonder Winstoogmerk, Kalmthout, Biblo, 1994, 135 pag., 33-64
F. Dewallens, "Bevoegdheidsdelegatie door de Raad van Beheer", in F. Dewallens, W. Kennes en R. Torfs, V.Z.W.-statuten. Nieuwe voorstellen voor doeltreffende statuten van een Vereniging Zonder Winstoogmerk, Kalmthout, Biblo, 1994, 135 pag., 91-120
F. Dewallens, "Modellen van bijzondere clausules in de statuten van een V.Z.W.", in F. Dewallens, W. Kennes en R. Torfs, V.Z.W.-statuten. Nieuwe voorstellen voor doeltreffende statuten van een Vereniging Zonder Winstoogmerk, Kalmthout, Biblo, 1994, 135 pag., 121-135
F. Dewallens, "L'application de la C.C.T. du 26 janvier 1993 relative au technologue de laboratoire médical. L'interaction avec l'Arrêté Royal du 2 juin 1993 relatif à l'exercice de la profession de technologue de laboratoire médical", in Revue de l'Association Belge des Technologues de Laboratoire, 1994, Vol. 21/4, 106-110
F. Dewallens, "Over de grenzeloze eerloosheid van onbegrensde erelonen", in Vlaams Jurist Vandaag, 1994, nr. 4, 6-7
F. Dewallens, "De toepassing van de C.A.O. van 26 januari 1993 op de medisch laboratorium technoloog. De interactie met het Koninklijk Besluit van 2 juni 1993 op de uitoefening van het beroep van medisch laboratorium technoloog", in Tijdschrift van de Belgische Vereniging van Laboratorium Technologen, 1994, Vol. 21/4, 106-110
F. Dewallens en R. Heylen, "Competences of qualified nurses in assisting the physician specialist in anesthesia; Actual state of affairs from a legal point of view", Acta Anesthesiologica Belgica, 2004, 55, nr. 4
F. Dewallens, "Naar een juridisch statuut van de medisch esthetieker. Van vogelvrijverklaarden naar volwaardige paramedici", in Vlaams Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1992-93, nr. 1, 60-65
F. Dewallens, "De toerekening van de fouten van de anesthesist aan de chirurg", noot onder Rb. Leuven, 30 juni 1992, in Vlaams Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1992-93, 113-121
F. Dewallens, "De draagwijdte van artikel 140 §1, 3° Ziekenhuiswet. Over de spanning tussen de collectieve kostenregeling in het ziekenhuis en de financiële rechtspositie van de individuele ziekenhuisgeneesheer", in Vlaams Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1992-93, nr. 4, 273-282
F. Dewallens, "Typologie van de Beheersstructuren van Congregationele Ziekenhuizen", in Monografieën van het Intercongregationeel Samenwerkingscentrum voor de Gezondheidszorg, 1993, nr. 14, 35-45
F. Dewallens, "De aansprakelijkheid van psychiaters en psychiatrische instellingen", in Monografieën van het Intercongregationeel Samenwerkingscentrum voor de Gezondheidszorg, 1993, 11 pag.
F. Dewallens, "De verzekeringsrechtelijke gevolgen van de jurisprudentie i.v.m. de aansprakelijkheid van psychiaters en psychiatrische instellingen", in Monografieën van het Intercongregationeel Samenwerkingscentrum voor de Gezondheidszorg, 1993, 12 pag.
F. Dewallens, "De ontvankelijkheidsvereisten bij annulatieverzoeken bij de Raad van State door een V.Z.W. gericht tegen omzendbrieven die beleidslijnen vastleggen", noot onder R.v.St., 29 oktober 1991, nr. 37.962, in Vlaams Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1991-92, (362-368), nr. 5, 368-376
F. Dewallens, "Omvang en draagwijdte van de bewakingsplicht van psychiatrische patiënten in een geïsoleerde A-dienst", noot onder Rb. Tongeren, 2 september 1991, in Vlaams Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1991-92, nr. 4, 296-301
F. Dewallens, "Errare humanum est, erratum probare diabolicum, een overzicht van de rechtspraak inzake medische aansprakelijkheid 1980-1988", in Jura Falconis, 1989-90, nr. 1, 9-25