Christophe LemmensLinkedIn

Christophe Lemmens studied law at the University of Antwerp (cum laude). During his final year of his law studies he conducted research on nosocomial infections in hospitals as an aspiring assistant. In 2013 he obtained a doctoral degree at the University of Antwerpen with a thesis headed “Voorafgaande wilsverklaringen met betrekking tot het levenseinde” (advance directives concerning the end of life). In 2014 this doctoral thesis was awarded the biennial Scientific Prize for Health Law André Prims. Since 2013 Christophe is member of the Leuven Bar and joined our law firm. Since 2020 he is a partner of our law firm.

He has a broad orientation in health law and in the meantime he is keen to learn more about new subdomains. From his academic background he is specialized in patients' rights and obligations and in medical liability, including the fund for medical accidents. Besides he built a unique expertise in administrative health law (among others constitutional distribution of competences), care networks, setting up cooperation structures, corporate healthcare and healthcare governance.

Since 2014 Christophe is visiting professor at the University of Antwerpen where he lectures the module patients' rights in the postgraduate program in Health Law and Medical Ethics (Antwerp Health Law and Ethics Chair-Ahlec). On a regular basis he gives lectures at home and abroad and writes scientific articles on different themes.

In 2008, during the World Congress on Medical Law held in Beijing, Christophe was pronounced the first laureate of the Young Researchers Forum. In 2011 he obtained, as only laureate in the subdomain of social and human sciences, a grant to stimulate young researchers from the Research Council of the University of Antwerp.

Christophe was named an effective member of the Federal Control and Evaluation Commission on Euthanasia by Royal Decree of 18 April 2017.

christophe.lemmens@dewallens-partners.be

Publications

Books

C. Lemmens, "Inleiding tot het medisch recht aan de hand van enkele wetgevende teksten", Cursus Flanders International College of Ostheopathy, Deurne, 2015, 122 p.
C. Lemmens, "Voorafgaande wilsverklaringen met betrekking tot het levenseinde", Antwerpen, Intersentia, 2013, 995 p.
C. Lemmens, "Inleiding tot het medisch recht aan de hand van enkele wetgevende teksten", Cursus Flanders International College of Osthepathy, Deurne, 2013, 112 p.
C. Lemmens, "Juridisch aspecten van voorafgaande wilsverklaringen rond het levenseinde", Antwerpen, Universitas, 2013, 1018 p.
C. Lemmens, "De minderjarige en de Wet Patiëntenrechten", Antwerpen, Intersentia, 2013, 134 p.
C. Lemmens, "A new style of end-of-life cases: a patient's right to demand treatment or a physician's right to refuse treatment?" Book of Proceedings 19th World Congress on Medical Law, Maceio, Brazilië, 7-10 augustus 2012, 17 p.
C. Lemmens, "End of life decisions and pregnant women. Do pregnant women have the right to refuse life preserving medical treatment? A comparative study". Proceedings 18th World Congress on Medical Law, Zagreb, 8-12 augustus 2010, 15p.
C. Lemmens, "Do minors have the right to refuse medical treatment? A comparative study", Proceedings 17th World Congress on Medical Law, Peking, 17-21 oktober 2008, 7 p.

Other publicaties

C. Lemmens, "Het pleit dan toch niet beslecht". De implicaties van het arrest van het Hof van Cassatie van 25 juni 2015 op de bewijslast van de geïnformeerde toestemming van de patiënt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2015-2016.
C. Lemmens, Commentaar bij artikel 7 Wet 26 juni 1990 in P. Senaeve, F. Swennen en G. Verschelden (eds.), Personen- en familierecht: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2016, 28 p.
S. Snacken, C. Devynck, W. Distelmans, S. Gutwirth en C. Lemmens, "Demandes d'euthanasie dans les prisons belges. Entre souffrance physique, dignité humaine et peine de mort", Criminologie 2015, 48: p. 101-122.
C. Lemmens, "Wilsverklaringen wekken hoge verwachtingen", MediQuality, 22 oktober 2014.
C. Lemmens, "De handelings- en wilsonbekwamen", in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht, Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 817-1051.
C. Lemmens, "De vaststelling en de publiciteit van het overlijden", in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht, Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 1513-1558.
C. Lemmens, "Voorafgaande wilsverklaringen", in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht, Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 1457-1511.
J. Hantson en C. Lemmens, "Is een hoogbejaarde dementerende een gevaarlijke geesteszieke in de zin van de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke?" in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2014-2015, afl. 1, p. 55-58.
C. Lemmens, "Inleiding tot het medisch recht aan de hand van enkele wetgevende teksten", Cursus Flanders International College of Ostheopathy, Deurne, 2014, p. 103.
C. Lemmens, "Ook artsen riskeren strafsancties bij niet inenting polio", Artsenkrant, 14 maart 2014, p. 23.
C. Lemmens, Interview: "negatieve wilsverklaring nog te vaak genegeerd", MediSfeer, 25 februari 2014, afl. 435, p. 16-17.
C. Lemmens, "Kinesitherapeuten en acupunctuur: een invasieve relatie", Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2013-2014, afl. 1, p. 5-18.
C. Lemmens, "Gedetineerden en het recht op een vrije keuze van een vertrouwenspersoon", Antenne, 2013, p. 16-17.
C. Lemmens, "Het al dan niet vermijdbaar karakter van nosocomiale infecties en de impact daarvan op de verbintenissen van de zorgverlener", Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2012-2013, p. 362-380.
C. Lemmens, "A new style of end-of-life cases: a patient's right to demand treatment or a physician's right to refuse treatment? The futility debate revisited", Eur. J. Health L., 2013, 20, p. 167-183.
C. Lemmens, Duidingsnoot onder Antwerpen 12 maart 2012, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2012-2013, afl. 3, p. 244-246.
C. Lemmens, "End of life decisions and pregnant women. Do pregnant women have the right to refuse life preserving medical treatment? A comparative study", European Journal of Health Law 2010, 17, p. 485-505.
C. Lemmens, Duidingsnoot onder Rechtbank Antwerpen 12 november 2007, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2011-2012, afl. 4, p. 308-309.
C. Lemmens, "End-of-life decisions and demented patients. What to do if the patient's current and past wishes are in conflict with each other?" Eur. J. Health L., 2012, 19, p. 177-186.
C. Lemmens, "Wettelijk kader voor voorafgaande wilsverklaringen, in L. Deliens (ed.), Eind goed al goed? De wetgeving en praktijk rondom het levenseinde geëvalueerd", Brussel, VUBPress, 2011, p. 91-120.
C. Lemmens, S. Callens, F. Van Der Mauten, V. Huybrechts en M. Coeffe, "Geannoteerd wetboek medisch recht", Kortrijk-Heule, UGA, 2010, 267 p., Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2011-2012, afl. 1, p. 43-44.
C. Lemmens, "Levenseindebeslissingen en zwangere vrouwen, Recht op zelfbepaling of dwingt de foetus tot naastenliefde?" Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2010-2011, afl. 3, p. 303-316.
C. Lemmens, "De invulling van het begrip 'relevant risico' aan de hand van de frequentie en de ernst van het risico", noot onder Rechtbank Hasselt 15 april 2010, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2010-2011, afl. 2, p. 156-157.
C. Lemmens, "Medische beslissingen van een demente patiënt aan het einde van zijn leven en het juridisch statuut van advance care planning en voorafgaande wilsverklaringen", Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2010-2011, afl. 1, p. 4-26.
C. Lemmens, "S.P.K. Welie, Criteria for assessment of patient competence. A conceptual analysis from the legal, psychological and ethical perspectives". Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2009-2010, afl. 5, p. 305-308.
C. Lemmens, "Vroegtijdige zorgplanning: de oplossing!?" Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2009-2010, afl. 2, p. 49-53.
S. Panis en C. Lemmens, "Les journées suisses de l'Association Henri Capitant", Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2009-2010, afl. 1, p. 50-54.
C. Lemmens, "End-of-life decisions and minors. Do minors have the right to refuse life preserving medical treatment? A comparative study". Medicine & Law, 2009, 28, p. 479-497.
C. Lemmens en S. Panis, 17th World Congress on Medical Law (WCML), Beijing 2008, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2008-2009, afl. 3, p. 230-237.
C. Lemmens, "Medische hulpmiddelen, veiligheid en nosocomiale infecties: een inspannings- dan wel een resultaatsverbintenis?" Noot onder Rechtbank Gent 16 april 2007, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2007-2008, afl. 5, p. 375-384.
C. Lemmens, "Voor welke bijwerkingen dient een geneesmiddelenproducent te waarschuwen in de bijsluiter opdat zijn product niet 'gebrekkig' is in de zin van de Wet Productaansprakelijkheid?" Noot onder Rechtbank Brussel 10 februari 2005, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2007-2008, afl. 4, p. 286-299.