Ann DierickxLinkedIn

Ann Dierickx studied law at the KU Leuven (cum laude) and at the University of Rennes I. In 1999 she received her LL.M degree (master after master) at the KU Leuven (magna cum laude). She was called to the Brussels Bar and for her internship she worked at law firms Stibbe and Eubelius. In 2005 she defended her doctoral thesis (PhD) on "Toestemming en strafrecht. Een strafrechtsdogmatische analyse van de toestemming en de strafrechtelijke bescherming van lijf en leven". Between 2006 and 2008 Ann lectured as a substitute university professor on criminal law and law of criminal procedure at the KU Leuven. In 2008 she joined the firm as counsel and in 2013 she became a full partner.

Ann has a special focus on the status of healthcare providers and their mutual conflicts of competence. The regulation concerning access and establishment, also for pharmacies, belongs to her distinct field of expertise. She has gained considerable experience with public proceedings before the Council of State and the Constitutional Court.

Ann is a visiting professor at Ahlec, the Antwerp Health Law and Ethics Chair at the University of Antwerp. She is also a member of the editorial board of the 'Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé' (Journal for Health Law), of Nullum Crimen and of the code 'Wetboek Strafrecht Geannoteerd'.

ann.dierickx@dewallens-partners.be

Publications

Books

A. Dierickx, Toestemming en strafrecht. Een strafrechtdogmatische analyse van de toestemming en de strafrechterlijke bescherming van lijf en leven, Mortsel, Intersentia, 2006, 561 + xxxiii p

Other publicaties

A. Dierickx, "Hoe geheim moet een geheim zijn om beschermd te worden door artikel 458 Sw?," noot onder Cass. 3 september 2014, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2016, 232- 236
A. Dierickx, Noopt nieuwe seksuele criminaliteit tot nieuwe seksuele misdrijven?, preadvies voor de Vereniging voor de rechtsvergelijkende studie van België en Nederland, 2016, in voorbereiding
A. Dierickx, bijdragen in F. Deruyck, B. Spriet, P. Traest en R. Verstraeten (ed.), Strafrecht Geannoteerd, Brugge, Brugge, Die Keure, 2015, 271-275, 324-328, 456-486
A. Dierickx, bijdragen in Wet en Duiding Strafrecht, Brussel, Larcier, 2014, 298-303
A. Dierickx, Het beroepsgeheim en de toestemming van de geheimgerechtigde, in J. Rozie, e.a. (ed.), Liber Amicorum Michel Rozie, Antwerpen, Intersentia, 2014, 183-192
Dierickx, J. Buelens en A. Vijverman, Het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het medisch beroepsgeheim en de verwerking van persoonsgegevens, in T. Vansweevelt en F. Dewallens (ed.), Handboek Gezondheidsrecht, deel 2, Antwerpen, Intersentia, 2014, 583-701
A. Dierickx en A. Lust, De apotheker, in T. Vansweevelt en F. Dewallens (ed.), Handboek Gezondheidsrecht, deel 1, Antwerpen, Intersentia, 2014, 747-779
A. Dierickx, "Esthetische geneeskunde andermaal kop van Jut", voorwoord in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2013-2014, afl. 2, 74-76
A. Dierickx en A. Lust, De Orde der Apothekers, in T. Vansweevelt en F. Dewallens (ed.), Handboek Gezondheidsrecht, deel 1, Antwerpen, Intersentia, 2014, 599-614
A. Dierickx en K. Raymaekers, Transseksualiteit, in T. Vansweevelt en F. Dewallens (ed.), Handboek Gezondheidsrecht, deel 2, Antwerpen, Intersentia, 2014, 1119-1137
A. Dierickx en K. Wouters, Recht op mededinging en het maken van reclame, in T. Vansweevelt en F. Dewallens (ed.), Handboek Gezondheidsrecht, deel 1, Antwerpen, Intersentia, 2014, 1203-1235
A. Dierickx, bijdragen in Becommentarieerde Codex Pharma Volksgezondheid in Belgie. Wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, Herentals, Knops Publishing, 2013, 37, 52-54, 59, 133-142, 202, 205-206
A. Dierickx, "Misdrijven gepleegd ten aanzien van een minderjarig of kwetsbaar persoon". Een commentaar bij de Wet van 30 november 2011, Nullum Crimen 2013, 33-38
A. Dierickx, Verboden reclame voor in se verboden esthetische ingrepen, in F. Deruyck, e.a. (ed.), Liber Amicorum Marc De Swaef, Antwerpen, Intersentia, 2013, 143-150
A. Dierickx en J. Buelens, "Over het beroepsgeheim van het ziekenhuispersoneel" (noot onder KI 26 maart 2012), Nullum Crimen 2012, 478
A. Dierickx en J. Buelens, "Het gedeeld beroepsgeheim erkend door het Hof van Cassatie", (noot onder Cass. 13 maart 2012), Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2012, 33-38
A. Dierickx, "Over de (vernietiging van de) weigering tot vrijgave van de rapporten betreffende de handhygienecampagnes 2006-2007 en 2008-2009", Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2011-2012, afl. 4, 294
A. Dierickx, "De onvolledige seksuele penetratie en de (poging tot) verkrachting", Nullum Crimen 2010, afl. 3, 172
A. Dierickx, "De seksuele penetratie en de geldige toestemming in het licht van het misdrijf van verkrachting", Nullum Crimen 2010, afl. 1, 81
S. Tack en A. Dierickx, "Nader gebruik van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek: toelaatbaarheid getoetst vanuit het recht op respect voor het prive-leven (art. 8 EVRM)", Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2009, afl. 5, 372-396
S. Tack en A. Dierickx, "Nader gebruik van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek getoetst aan artikel 8 EVRM", Legal World 24 juni 2009, http://www.legalworld.be/legalworld
A. Dierickx en F. Dewallens, "Het intreden van de dood en het schuldig verzuim (art. 422bis Sw.)", Nullum Crimen 2009, 136-138
F. Verbruggen, A. Dierickx, A. Vandesteene en F. Van Mol, Blood, sweat and hope. The provision of medical services in the Belgian prison system, in B. Tag en T. Hillenkamp (ed.), Intramurale Medizin im internationalen Vergleich. Gesundheitsfursorge zwischen Heilauftrag und Strafvollzug om Scheizerischen und internationalen Diskurs, Berlijn, Springer, 2008, 271-306
A. Dierickx, "Over de (putatieve) noodtoestand", Nullum Crimen 2007, 395-403
A. Dierickx, Euthanasie, in A. Vanderplas, P. Arnou en S. Van Overbeke (ed.), Strafrecht en Strafvordering. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 2007
A. Dierickx, "Borderliner duidelijk onbekwaam om toe te stemmen met seks?", (noot onder Antwerpen 29 juni 2004), Nullum Crimen 2007, 68-73
A. Dierickx, "Over de (on)beschikbaarheid van het leven", Nullum Crimen 2006, 281-294
A. Dierickx, "Hoe ver reikt de bescherming van de strafbepalingen van aanranding van de eerbaarheid en verkrachting?", Nullum Crimen 2006, nr. 2, 95-108
A. Dierickx, "Is veroorloven 'toestemmen'? Over de geldigheidsvoorwaarden van de 'toestemming'", in F. Verbruggen, R. Verstraeten, D. Van Daele en B. Spriet (ed.), Strafrecht als roeping. Liber Amicorum Lieven Dupont, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2005, 57-77
A. Dierickx, "De strafrechtelijke benadering van sadomasochisme". Een commentaar naar aanleiding van het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 17 februari 2005 in de zaak K.A. en A.D./Belgie, Tijdschrift voor Strafrecht 2005, 387-404
A. Dierickx, "De toestemming: een strafbaarheidsvoorwaarde voor de onder artikel 380, §1, 1° en 4° Sw. als misdrijf omschreven feiten?", (noot onder Corr. Dendermonde 8 april 2003), Tijdschrift voor Strafrecht 2004, 196-199
A. Dierickx, "Als sterven 'leven' is..., is helpen sterven dan 'doden'?" Een commentaar bij de Wet van 28 maart2002 betreffende de euthanasie, deel II, in AdvocatenPraktijk november 2003, 126p
A. Dierickx, "Als sterven 'leven' is..., is helpen sterven dan 'doden'?" Een commentaar bij de Wet van 28 maart 2002 betreffende de euthanasie, Tijdschrift voor Strafrecht 2003, Dossier 1, 45p