Thierry VansweeveltLinkedIn

Thierry Vansweevelt studied law at the UAntwerpen (University of Antwerp) (cum laude). He gained his doctorate in Law with a thesis on “The civil law liability of the doctor and the hospital” (University of Antwerp, 1991). His doctoral thesis was awarded the prestigious “Fernand Collin Prize” in 1992, and he was awarded the “UAntwerpen Research Council Prize” for his entire academic work. As the first professor of medical law Thierry Vansweevelt has been appointed member of the Royal Academy for Medicine of Belgium in 2011.

Thierry Vansweevelt is a member of the Bar of Antwerp as well as the Bar of Brussels. He specialized in medical liability law in which he defends both hospitals, doctors and patients. Insurance law is also close to his heart. He is also devoted to medical law concerning for example the duty of professional confidentiality and euthanasia. Typical cases include those of “Baby Charlotte” in which he obtained the acquittal of a senior doctor accused of breaching professional confidentiality and the case of the physician who was struck off for using euthanasia for urgent reasons, but who obtained a triple amount of compensation.

As a full professor of the UAntwerpen Thierry lectures on liability law and health law. Between 2003 and 2006 he was dean of the Law Faculty. Together with Prof. dr. Britt Weyts, he is the author of the manual “Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht” (2009). He is also, together with Prof. dr. Filip Dewallens, the editor of the two-volume standard reference work “Handboek Gezondheidsrecht” (Manual on Health Law) (2014). Thierry is the chairman of AHLEC (Antwerp Health Law and Ethics Chair) and of ALLIC (Antwerp Liability Law and Insurance Chair), the editor in chief of the 'Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé' (Journal for Health Law) and a member of the Executive Committee of the 'Vlaamse Vereniging voor Gezondheidsrecht' (Flemish Association for Health Law). He is much in demand as a speaker at national and international conferences.

thierry.vansweevelt@dewallens-partners.be

Publications

Books

T. Vansweevelt en B. Weyts, (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 1114 p.
T. Vansweevelt, Commentaar v° Wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.- Commentaar Verzekeringen, Wolters Kluwer, 2015, 79 p.
T. Vansweevelt, Commentaar v° artikel 61 Verzekeringswet 2014.- Commentaar Verzekeringen, Wolters Kluwer, 2015, 59 p.
T. Vansweevelt, La responsabilité des professionels de la santé., Volume 4,- In Responsabilités. Traite théorique et pratique, Waterloo, Wolters Kluwer, 2015, 55 p., ISBN 90 5062 500 2
T. Vansweevelt, La responsabilité des professionels de la santé., Volume 3,- In Responsabilités. Traite théorique et pratique, Waterloo, Wolters Kluwer, 2015, 44 p., ISBN 90 5062 500 2
T. Vansweevelt, La responsabilité des professionels de la santé., Volume 2,- In Responsabilités. Traite théorique et pratique, Waterloo, Wolters Kluwer, 2015, 44 p., ISBN 90 5062 500 2
T. Vansweevelt, La responsabilité des professionels de la santé., Volume 1,- In Responsabilités. Traite théorique et pratique, Waterloo, Wolters Kluwer, 2015, 86 p., ISBN 90 5062 500 2
T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht, Rechten van patiënten: van embryo tot lijk, Volume II, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, nr. 11, 2014, 1630
T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht, Zorgverleners: stauut en aansprakelijkheid, Volume I, Antwerpen, Intersentia, 2014, 1686 p.
T. Vansweevelt, T. Balthazar, T. Goffin, E. Guldix, H. Nys, Codex Gezondheidsrecht. Editie 2016, Mechelen, Kluwer, 2014, 384 p., ISBN 9789046592953
T. Vansweevelt, T. Balthazar, T. Goffin, E. Guldix, H. Nys, Codex Gezondheidsrecht. Editie 2014, Mechelen, Kluwer, 2014, 344 p., ISBN 978-90-4656-196-6.
T. Vansweevelt, L. Smeehuijzen, A. Akkermans, Ontwikkelingen rond medische aansprakelijkheid, Preadvies Vereniging voor Gezondheidsrecht, Den Haag, Sdu, 2013, 163 p.
T. Vansweevelt, T. Balthazar, T. Goffin, E. Guldix, H. Nys, Codex Gezondheidsrecht. Editie 2012, Mechelen, Kluwer, 2012, 276 p., ISBN 978-90-4654-374-0.
T. Vansweevelt, Naar een nieuw medisch ongevallenrecht, in Vlaamse Conferentie bij de Balie te Antwerpen (ed.), Actueel aansprakelijkheidsrecht. Permanente Vorming 2011-2012, Brussel, Groep De Boeck, 2012, p. 253-346, ISBN 978-2-8044-5124-0.
T. Vansweevelt, v° Abortus, In Commentaar Strafrecht en strafvordering, Kluwer, 2012, 97 p.
T. Vansweevelt, v° Abortus, In Postal Memorialis, Kluwer, 2011, 77 p.
T. Vansweevelt en F. Dewallens, Het patiëntendossier, Antwerpen, Oxford, 2011, 182 p.
T. Vansweevelt en B. Weyts, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 935 p.
T. Vansweevelt, Rechtspraak- en wetgevingsbundel Gezondheidsrecht, Mechelen, Kluwer, 2009, 937 p. (elfde uitgave).
T. Vansweevelt, Jurispudentiebundel buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Maklu, 2009, 504 p. (vijfde herziene uitgave).
T. Vansweevelt, De wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en weefsels. In Commentaar Personenrecht, 2008, 60 p. (volledige actualisering)
T. Vansweevelt, Rechtspraak en wetgevingsbundel Gezondheidsrecht, Mechelen, Kluwer, 2007, 910 p. (tiende uitgave).
T. Vansweevelt, Jurisprudentiebundel buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 490 p. (vierde herziene uitgave).
T. Vansweevelt, Rechtspraak- en wetgevingsbundel Gezonheidsrecht, Mechelen, Kluwer, 2006, 858 p. (negende uitgave).
T. Vansweevelt, Recente ontwikkelingen in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en het medisch recht, syllabus Vormingsinstituut voor advocaten, Nederlanse Orde van Advocaten, Balie Brussel, 2006, 44 p.
T. Vansweevelt, Jurisprudentiebundel buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Maklu, 2004; 467 p., ISBN 90-6215-929-X (derde uitgave).
T. Vansweevelt, V° Produktenaansprakelijkheid. Comm. Bijz. Ov., 60 p. (actualisering).
T. Vansweevelt, De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van artsen en ziekenhuizen, Makelaarspraktijk, Antwerpen, Kluwer, 2000, 50p.
T. Vansweevelt, L'assurance de la responsabilité médicale. In Responsabilités: traité théorique et pratique, Antwerpen, Kluwer, 2000, Vol. 1, 30 p. en vol. 2, 34 p.
T. Vansweevelt, La responsabilité des professionels de la santé. In responsabilités: traité théorique et pratique, Antwerpen, Kluwer, 2000, vol. 1, 73 p., Vol. 2, 40 p. en vol. 3, 23 p.
T. Vansweevelt, Het juridisch statuut van de directeur medische hulpverlening (in het raam van de rampenplannen voor hulpverlening), Rapport opgesteld in opdracht van de provincies Antwerpen, Namen en Oost-Vlaanderen, 38 p.
T. Vansweevelt, De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van artsen en ziekenhuizen: een vergelijkende analyse, Gent, Mys & Breesch, 1997, 120 p. (reeks Recht en gezondheidszorg; 8), ISBN 90-5462-262-8.
T. Vansweevelt, J.-L. Fagnart, S. Frédericq, [et al.], Aansprakelijkheid en medische ongevallen = Responsabilité et accidents médicaux, Gent: Mys & Breesch, 1996, 206 p. (Reeks Recht en gezondheidszorg; 4). ISBN 905462-169-9.
T. Vansweevelt, La responsabilité civile du médecin et de l'hôpital, Antwerpen-Brussel, Maklu-Bruylant, 1996, 684 p.
T. Vansweevelt, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Antwerpen, Maklu, 1992, 947 p. (reeks aansprakelijkheidsrecht; 9), ISBN 90-6215-315-1.
T. Vansweevelt, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Antwerpen, UIA, 1991, 1397 p., Doctoraal proefschrift.
T. Vansweevelt, M. Meyntjens-Apers, Het juridisch statuut van de OCMW-ziekenhuisgeneesheren, Brugge: die Kleure, 1991, 418 p. (Reeks Statuut gemeentepersoneel), ISBN 90-6200-559-4.
T. Vansweevelt, "De wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken", tekst C.B.R., Studieavond, 86p.
T. Vansweevelt, Le SIDA en le droit. Une étude de droit de la responsabilité et de droit des assurances, Antwerpen, Maklu, Brussel, Ced-Samson, Bruylant, 1990, 157 p.
T. Vansweevelt, Aids en recht. Een aansprakelijkheids- en een verzekeringsrechtelijke studie, (reeks Aansprakelijkheidsrecht), Antwerpen, Maklu, Brussel, Ced-Samson, 1989, 152 p.
T. Vansweevelt, "Juridische aspecten van de uitoefening van de geneeskunde", A. Heyvaert, R. Kruithof en T. Vansweevelt (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1989, 507 p.

Other publicaties

T. Vansweevelt en B. Weyts, Overmacht in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, in J. Rozie, S. Rutten en A. Van Oevelen (eds.), Overmacht, Antwerpen, Interstein, 2015, p. 35-59.
T. Vansweevelt en B. Weyts, Over de zelfstandige maar afgebakende rol van fraus omnia corrumpit in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Fraus omnia corrumpit: mogelijkheden en moeilijkheden in het privaatrecht, Brugge, die Keurre, 2014, p. 53-72.
T. Vansweevelt, Het juridische statuut van het lijk, in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht. Rechten van patiënten: van embryo tot lijk, Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 1559-1609.
T. Vansweevelt, "Het belang van de patiënt als doorslaggevend criterium om zich als arts te kunnen beroepen op het zwijgrecht bij het gerechtelijk verzoek tot overlegging van stukken, noot onder Antwerpen 22 oktober 2014, Tijdschrift voor gezondheidsrecht - ISSN 1372-3170, 2014-2015, p. 291-295.
T. Vansweevelt en A. Lust, Klachtrecht en ombudsfunctie, in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht. Rechten van patiënten: van embryo tot lijk, Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 703-734.
T. Vansweevelt, Rechten met betrekking tot het patiëntendossier, in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht, Rechten van patiënten: van embryo tot lijk, volume II, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 429-582.
T. Vansweevelt en S. Tack, Het recht op gezondheidstoestandinformatie en geïnformeerde toestemming, in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht. Rechten van patiënten: van embryo tot lijk, Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 331-428.
T. Vansweevelt, Het recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking, in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht. Rechten van patiënten: van embryo tot lijk, Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 307-309.
T. Vansweevelt, Wet Patiëntenrechten: definities en toepassingsgebied, in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht. Rechten van patiënten: van embryo tot lijk, Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 291-306.
T. Vansweevelt, "Het belang van zorgvuldig, duidelijk en nauwkeurig geformuleerde clausules in verzekeringsovereenkomsten bij de toepassing van art. 95 Wet Landverzekeringsovereenkomst en art. 61 Verzekeringswet 2014, noot onder Cass. 6 mei 2011, Tijdschrift voor gezondheidsrecht, ISSN 1372-3170, 2014-2015, p. 282-286.
T. Vansweevelt, Abortus, in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht. Rechten van patiënten: van embryo tot lijk, Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 189-280.
T. Vansweevelt en B. Weyts, "De Indicatieve Tabel 2012: van (te) normerend naar betwist?", Rechtskundig Weekblad, 2014-2015, p. 243-253.
T. Vansweevelt, Het statuut van het wetenschappelijk onderzoek op embryo's, in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht. Rechten van patiënten: van embryo tot lijk, Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 161-187.
T. Vansweevelt, Rechtsverhoudingen, aansprakelijkheid en schadevergoeding in de gezondheidszorg, in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht. Zorgverleners: statuut en aansprakelijkheid, Volume I, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 1257-1666.
T. Vansweevelt, Het recht op een honorarium, in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht. Zorgverleners: statuut en aansprakelijkheid, Volume I, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 1099-1202.
T. Vansweevelt, De beoefenaars van niet-conventionele behandelwijzen, in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht. Zorgverleners: statuut en aansprakelijkheid, Volume I, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 885-907.
T. Vansweevelt, "AHLEC: een Leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek", Tijdschrift voor gezondheidsrecht, ISSN 1372-3170, 2013-2014, p. 138-139.
T. Vansweevelt en B. Weyts, "De bewaarder van een zaak in de zin van art. 1384, lid 1 BW moet de "intellectuele leiding" hebben over die zaak, ook in geval van bruiklening, gebruik, diefstal en minderjarigheid", noot onder Cass. 13 september 2012, Rechtskundig Weekblad 2013-2014, p. 783-785.
T. Vansweevelt, J. Bernheim, L. Annemans, Medical futility and end-of-life issues in Belgium, in A. Bagheri (ed.), Medical futility. A cross-national study, Londen, Imperial College Press, 2013, p. 59-84.
T. Vansweevelt, "Liabilities of a physician confronted with child abuse", European Journal of Health Law, 2013, p. 271-288.
T. Vansweevelt, E. Delbeke, Soins et respect de la volonté de la personne en fin de vie en Belgique, Le droit de la santé: aspects nouveaux, Travaux Association Henri Captitant, ISBN 978-2-8027-3743-8, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 715-730.
T. Vansweevelt, "Het recht van de patiënt op informatie over de financiële gevolgen van een medische tussenkomst, noot onder Cass. 19 december 2011, Tijdschrift voor gezondheidsrecht, ISSN 1372-3170-5, 2012-2013, p. 386-391.
T. Vansweevelt, "Het belang van adequate informatie over nazorg en de beperking tot morele schade wegens de geboorte van een ongewenst gezond kind (de zaak Chloé)", noot onder Bergen 28 oktober 2011, Tijdschrift voor gezondheidsrecht, ISSN 1372-3170, 2012-2013, p. 238-240.
T. Vansweevelt, "Zwangerschapsafbreking onder morele dwang", noot onder Antwerpen 13 januari 2012, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, ISSN 1372-3170, 2012-2013, p. 136-140.
T. Vansweevelt, De Wet Medische Ongevallen: de krachtlijnen, de filosofie en het toepassingsgebied, in I. Boone en S. Lierman (eds.), Vergoeding van slachtoffers van medische ongevallen, Antwerpen, Intersentia, 2011, p. 1-38, ISBN 978-94-000-0169-5.
T. Vansweevelt, De verjaring van buitencontractuele vordering (art. 2262bis BW), in H. Vuye en Y. Lemmense (eds.), Springlevend aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, p. 293-358.
T. Vansweevelt, "De Wet Medische Ongevallen", Tijdschrift voor gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 2010-2011, p. 84-138.
T. Vansweevelt en B. Weyts, Het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht: situering, doelstellingen, krachtlijnen, kritiek en voorzuitzichten. In Verantwoordelijkheid & recht, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 108-131.
T. Vansweevelt, "De verjaring van de buitencontractuele vordering (art. 2262bis BW): de kennis van de schade, de identiteit van de aansprakelijke persoon én van het causaal verband tussen fout en schade?", Tijdschrift voor gezondheidsrecht/Revue de droit de la santé, 2008-2009, p. 206-209.
T. Vansweevelt, Een no fault-systeem voor medische ongevallen in België: quo vadis? In Liber Amicorium Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, p. 347-362.
T. Vansweevelt, De historiek van de Wet Medische Schadegevallen en alternatieven. In Nieuwe wettelijke regelingen voor vergoeding van gezondheidsschade, H. Bocken (ed.), Mechelen, Kluwer, 2008, p. 77-95.
T. Vansweevelt en F. Ang, De Minderjarige in het gezondheidsrecht. In KIDS-Codex, Boek V, Brussel, Larcier, 2008, p. 183-231.
T. Vansweevelt, "Kanttekeningen bij de Code van geneeskundige plichtenleer", Tijdschrift voor gezondheidsrecht/Revue de droit de la santé, 2008-2009, p. 5-6.
T. Vansweevelt, "Juridische aspecten van het statuut van en het onderzoek op stamcellen en embryo's", Tijdschrift voor gezondheidsrecht/Revue de droit de la santé, 2007-2008, p. 130-145.
T. Vansweevelt, De vrouw als embryodonor en eiceldonor met het oog op stamcelonderzoek. In X., Stamcellen en vrouwengezondheid, Anthemis-Intersentia, 2007, p. 117-146.
T. Vansweevelt en W. De Bondt, The Belgian Euthanasia Act 2002. In Euthanasia in International and Comparative Perspective, M. Groenhuijsen, (ed), Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2006, p. 27-54. (eveneens verschenen in X., The Belgian reports at the Congress of Utrecht of the International Academy of comparative Law, Brussel, Bruylant, 2006).
T. Vansweevelt, Comparative legal aspects of pain management. In Book of proceedings of the 16th World Congress on Medical Law: vol. 1, Toulouse, 2006, p. 377-385.
T. Vansweevelt, "De Wet experimenten op de menselijke persoon: objectieve aansprakelijkheid en verzekering", Tijdschrift voor gezondheidsrecht/Revue de droit de la santé, 2005-2006, p. 22-32.
T. Vansweevelt, "Het gebrek van de zaak in de zin van art. 1384, eerste lid BW: enkel nog de in concreto beoordeling van het structureel gebrek?", In: Rechtskundig Weekblad, 2005-2006, p. 1540-1543, Noot onder Cass. 28 januari 2005.
T. Vansweevelt, "Het Isomeride-vonnis: fouten en aansprakelijkheid van opdrachtgever, onderzoeker en van het Ethisch Comité wegens het concept, de uitvoering van en de controle op medische experimenten". In: Tijdschrift voor gezondheidsrecht/Revue de droit de la santé, 2004-2005, p. 224-228, Noot onder Gent, 11 oktober 2004
T. Vansweevelt, De euthanasiewet: toepassingsgebied en krachtlijnen. In CBR-Jaarboek 2003-2004, Antwerpen, Maklu, 2004, p. 113-138.
T. Vansweevelt, De Wet patiëntenrechten in België. In CBR-jaarboek 2003-2004, Antwerpen, Maklu, 2004, p. 85-111.
T. Vansweevelt en B. Weyts, "De invloed van de euthanasiewet op de levensverzekering overlijden, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de ongevallenverzekering". In: De verzekering/Bulletin des assurances, 2004, p. 8-27.
T. Vansweevelt, "Patiëntenrechten in België: gelijkenissen en verschilpunten met Nederland", (Nederlands) Tijdschrift voor gezondheidsrecht, 2004, p. 91-108.
T. Vansweevelt, De Wet patiëntenrechten in België. In Het Tandheelkundig Jaar 2004, Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 2003, p. 112-131.
T. Vansweevelt, Rapport belge: responsabilité médicale. In La responsabilité: aspects nouveaux, Travaux de l'Association Henri Capitant, Journées Panaméennes, Paris, LGDJ, 2003, p. 193-215.
T. Vansweevelt: "Definities en toepassingsgebied van de Wet Patiëntenrechten". In: Tijdschrift voor gezondheidsrecht/Revue de droit de la santé, 2003-2004, p. 66-73.
T. Vansweevelt: "Refusing medical treatment: legal aspects". In: Acta anaesthesiologica belgica, 54, 2003, p. 315-317
T. Vansweevelt, Onbekwamen: de Wet Patiëntenrechten en de Euthanasiewet. In De Hervormingen in het personen- en familierecht, 2002-2003 / Senaeve P. [edit.], e.a., Antwerpen, Intersentia, 2003, p. 207-251.
T. Vansweevelt, De aanpsrakelijkheid veroorzaakt door dieren. In Comm. Bijz. Ov., 2003, p. 36.
T. Vansweevelt: "De euthanasiewet: de ultieme bevestiging van het zelfbeschikkingsrecht of een gecontroleerde keuzevrijheid?". In: Tijdschrift voor gezondheidsrecht/Revue de droit de la santé, 2003-2004, p. 216-278.
T. Vansweevelt en V. Petitat, "De erkenning van feiten en van aansprakelijkheid door de verzekerde in het raam van een aansprakelijkheidsverzekering". In: Rechtskundig weekblad, 2003-2004, p. 1481-1492.
T. Vansweevelt, Onbekwamen; de Wet Patiëntenrechten en de Euthanasiewet. In De hervormingen en in het personen- en familierecht 2002-2003, P. Senaeve en F. Swennen (ed.), Antwerpen, Intersentia, 2003, 207-251.
T. Vansweevelt, "De erkenning van feiten en fouten door de arts-verzekerde in het raam van de aansprakelijkheidsverzekering: when sorry seems to be the hardest word?". In: Tijdschrift voor gezondheidsrecht/Revue de droit de la santé, 2003, p. 306-321.
T. Vansweevelt, "De euthanasiewet: toepassingsgebied en krachtlijnen". NjW, 2002, p. 444-456.
T. Vansweevelt, Liability, risk management and claims management. In Congresbundel 4th International Congress on Dental Law and Ethics, Amsterdam, 2001, p. 11-14.
T. Vansweevelt en P. Cras: "Levensbedreigende handelingen bij niet-terminale patiënten: kanttekeningen bij enkele praktijkgevallen". In: Tijdschrift voor gezondheidsrecht/Revue de droit de la santé, 2001-2002, p. 2-4.
T. Vansweevelt, P. Blockx, De aansprakelijkheid van de hoofdgeneesheer. In De Hoofdgeneesheer, s.l. Vlaamse Vereniging van Hoofdgeneesheren, 2001, p. 25-35.
T. Vansweevelt, "Rechtsvergelijkende aantekeningen bij de medische aansprakelijkheid: evolutie en hervormingen". In: Tijdschrift voor gezondheidsrecht/Revue de droit de la santé, 2000-2001, p. 116-123.
T. Vansweevelt en J.L. Fagnart, "Présentation du projet du groupe de travail interuniversitaire". In: Tijdschrift voor gezondheidsrecht/Revue de droit de la santé, 2000-2001, p. 170-172.
T. Vansweevelt en F. Dewallens, "In memoriam André Prims (1930-2000)". In: Tijdschrift voor gezondheidsrecht/Revue de droit de la santé, 2000-2001, p. 2.
T. Vansweevelt: "De invloed van het KB van 8 juli 2002 op de taken, de aansprakelijkheid en de aansprakelijkheidsverzekering voor huisartsenkringen". In: Tijdschrift voor gezondheidsrecht/Revue de droit de la santé, 2004-2005, p. 36-36, noot onder Antwerpen, 29 november 1999.
T. Vansweevelt, Aansprakelijkheid en verzekeringen in onderwijsverband. In Studentenrecht: juridische en sociale gids voor de student hoger onderwijs, L. Van Hoestenberghe [edit.], Leuven, Acco, 1999, p. 333-352.
T. Vansweevelt, "Le débiteur de l'information, le lien de causalité et le consentement éclairé". In: Tijdschrift voor gezondheidsrecht/Revue de droit de la santé, 1999-2000, p. 281-282, noot onder Bergen, 11 januari 1999.
T. Vansweevelt, "The EC package travel directive and the health advice of the travel organizer, the travel agent and the physician". In: Vaccine, 1999, p. 98-99.
T. Vansweevelt, Informed consent and extended operations. In Proceedings 11th World Congress on Medical Law, vol. 2, p. 527-533. (ook verschenen in Med. Law, 1998, p. 125-130.
T. Vansweevelt, "La faute lourde de l'article 8 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre et le pouvoir de contrôle du juge". In: Tijdschrift voor gezondheidsrecht/Revue de droit de la santé, 1998-1999, p. 409-410, noot onder Rechtbank Luik, 20 oktober 1998.
T. Vansweevelt, De rechtspositie van de minderjarige in het gezondheidsrecht. In De rechtspositie van kinderen in België, E. Verhellen (ed.), Gent, 1998, p. 161-205.
T. Vansweevelt, Belgian Report (part 2). In The limits of expanding liability, J. Spier (ed.), Den Haag, Kluwer Law International, 1998, p. 87-91.
T. Vansweevelt, "Un revirement de jurisprudence: la charge de la preuve en matière d'information médicale". In: Tijdschrift voor gezondheidsrecht/Revue de droit de la santé, 1998-1999, p. 143-144. Noot onder Luik, 30 april 1998.
T. Vansweevelt, "De cadeaucultuur in de medische sector; there is no such thing as free lunch?". In: Tijdschrift voor gezondheidsrecht/Revue de droit de la santé, 1998-1999, p. 12-22.
T. Vansweevelt, F. Swennen, J. ter Heerdt, B. Weyts en N. Jeger, "Het voorontwerp van de wet Patiëntenrechten: een kritische analyse". In: Tijdschrift voor gezondheidsrecht/Revue de droit de la santé, 1997-1998, p. 534-554.
T. Vansweevelt, "Wrongful pregnancy in Nederland: enkele rechtsvergelijkende beschouwingen (noot onder Hoge Raad, 21 februari 1997)", In: Nederlands tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 1997, p. 320-325.
T. Vansweevelt, "Rechten van de patiënt: de rol van de rechtspraak in België". In: Tijdschrift voor gezondheidsrecht/Revue de droit de la santé, 1997-1998, p. 470-476.
T. Vansweevelt, "Fouten van stagedoende studenten: een kluwen van mogelijke aanspreekbare personen?". In: Tijdschrift voor gezondheidsrecht/Revue de droit de la santé, 1997-1998, p. 118-122.
T. Vansweevelt, "De aansprakelijkheid van de huisarts: opnieuw de telefonische diagnose (noot onder Rechtbank Brugge, 19 december 1994)". In: Tijdschrift voor gezondheidsrecht/Revue de droit de la santé, 1997-1998, p. 41-42.
T. Vansweevelt, Informed consent and extanded operations. In Proceedings of the World Congress on Medicak Laww / International Centre of Medicine and Law [edit.], 11, 1996, p. 527-533.
T. Vansweevelt, Woord vooraf in De arts en zijn honorarium / F. Dewallens e.a., Gent, Mys & Breesch, 1996, VII
T. Vansweevelt, Woord vooraf/avant-propos in Aansprakelijkheid en medische ongevallen/Responsabilité et accidents médicaux, Reeks Recht en gezondheidszorg, Gent, Mys & Breesch, 1996, VII-VIII.
T. Vansweevelt, De huidige situatie inzake de vergoeding van de medische ongevallen. In aansprakelijkheid en medische ongevallen / Responsabilité et accidents médicaux, Reeks Recht en gezondheidszorg, Gent, Mys & Breesch, 1996, p. 1-1.
T. Vansweevelt; "Kunstmatige inseminatie en comateuze spermadonor: commentaar van een jurist". In: Tijdschrift voor gezondheidsrecht, 1996-1997, p. 24
T. Vansweevelt, "1 jaar Tijdschrift voor gezondheidsrecht/1 année Revue de droit de la santé". In: Tijdschrift voor gezondheidsrecht, 1996-1997, p. 3-4.
T. Vansweevelt, "Recente ontwikkelingen en twistpunten m.b.t. de medische aansprakelijkheidsverzekering". In: Tijdschrift voor gezondheidsrecht/Revue de droit de la santé, 1995-1996, p. 197-202.
T. Vansweevelt, "Fault liability or no fault: the future". In: Verslagboek Second International Congress on Dental law and ethics, Kopenhagen, 10 p.
T. Vansweevelt, "Liability in dental practice in Europe". In: Verslagboek Second International Congess on Dental law and ethics, Kopenhagen, 10 p.
T. Vansweevelt, "La responsabilité médicale pour une stérilisation non-souhaitée et la notion de faute lourde". In: Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht/Revue générale de droit civil belge, 1995, p. 213-215, noot onder Brussel, 24 december 1992.
T. Vansweevelt, "Redactioneel: het Tijdschrift voor gezondheidsrecht: een nieuw tijdschrift?/Editorial: la Revue de droit de la santé: une nouvelle revue?" In: Tijdschrift voor gezondheidsrecht, 1995-1996, p. 2-3.
T. Vansweevelt, "De wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en weefsels". In: Commentaar Personenrecht, 1995, 60 p.
T. Vansweevelt, "Verplichte ethische comités in ziekenhuizen: Who watches the doctor watchers?". In: Liber amicorum, A. Prims, Gent, Mys & Breesch, 1995, p. 387-402.
T. Vansweevelt: "De privaatrechtelijke positie van de patiënt", T.P.R., 1995, p. 1715-1765.
T. Vansweevelt, Woord vooraf in: Liber amicorum, A. Prims en T. Vansweevelt [edit.], Gent, Mys & Breesch, 1995, p. VII-VIII
T. Vansweevelt [edit.], "Liber amicorum", A. Prims, Gent, Mys & Breesch, 1995, 410 p. (Reeks Recht en gezondheidszorg; 3), ISBN 90-5462-126-5.
T. Vansweevelt, "Medical experimentation and informed consent", Acta Clinica Belgica, 1995, p. 1-3.
T. Vansweevelt, "Civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid voor schade tengevolge van extended operations en verlies van het voortplantingsvermogen". In: Tijdschrift voor gezondheidsrecht, 1995-1996, p. 61-64, noot onder Gent, 11 maart 1992.
T. Vansweevelt, "De civielrechtelijke aansprakelijkheid van ziekenhuizen en ziekenhuisgeneesheren". In: De aansprakelijkheid in ziekenhuisverband, Reeks Recht en gezondheidszorg, Gent, Mys & Breesch, 1994, p. 45-80.
T. Vansweevelt, Recensie: H. Nys: "Geneeskunde, recht en medisch handelen". In: Rechtskundig weekblad; 57, 1993-1994, p. 1039.
T. Vanweevelt, "Het 'no-fault insurance'-systeem". In: Jaarboek 1993 / Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, Sint-Niklaas, VVOG, 1994, p. 163-166.
T. Vansweevelt, "Medische experimenten op minderjarigen" in T.B.B.R., 1994, p. 329-343.
T. Vansweevelt, "Les risques de développement". In: Les assurances des entreprises; 2, Brussel, Bruylant, 1993, p. 317-358.
T. Vansweevelt, "De rechtspositie van de minderjarige in het gezondheidsrecht, in het bijzonder in het licht van het VN-verdrag inzake de rechten van het kind". In: Kinderrechtengids; 1, Gent, Mys & Breesch, 1993, p. 1-31.
A. Van Oevelen, E. Dirix, T. Vansweevelt: "Bio-bibliografie van Prof. Dr. R. Machiel Kruithof (1937-1991). In: Hulde aan Prof. Dr. R. Kruithof, Antwerpen, Maklu, 1992, p. 9-24.
T. Vansweevelt, "Aansprakelijkheid en verzekering inzage technisch beleid en onderhoud binnen verzorgingsinstellingen", Antwerpen, 1992, 15 p., Rapport Studiedag Vereniging van Technische Diensthoofden der Verzorgingsinstellingen.
T. Vansweevelt, "Het begrip 'gespecialiseerde verkoper' en de beoordeling in abstracto van de onoverwinnelijke onwetendheid bij de fabrikant en de gespecialiseerde verkoper". In: Rechtskundig weekblad; 56, 1992-1993, p. 432-434, noot onder Cass. 7 december 1990.
T. Vansweevelt, "Rechten en verplichtingen van de HIV-seropositieve artsen en tandartsen", In: Tijdschrift voor gezondheidsrecht, 1992, p. 77-84.
T. Vansweevelt, "De Wet van 25 februari 1991 inzake produktenaansprakelijkheid" In: Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht; 6, 1992, p. 184-214.
T. Vansweevelt, "De Wet van 25 februari 1991 inzake produktenaansprakelijkheid" In: Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht; 6, 1992, p. 96-122.
T. Vansweevelt, "Omtrent zaakwaarneming en bewaargeving". In: Rechtskundig weekblad; 55, 1991-1992, p. 1398-1400, noot onder Rechtbank Brugge, 21 november 1990.
T. Vansweevelt, "De noodzaak van een therapeutische indicatie en van de toestemming van de patiënt bij het uivoeren van een medische ingreep". In: Vlaams tijdschrift voor gezondheidsrecht, 1991, p. 278-282, noot onder Rechtbank Brussel, 6 september 1989.
T. Vansweevelt, "In memoriam Prof. Dr. R. Kruithof (1937-1991)", VI, Tijdschrift voor gezondheidsrecht, 1991, p. 3-5.
T. Vansweevelt, "De toestemming van de patiënt", T.P.R., 1991, p. 285-373.
T. Vansweevelt, "De mededelingsplicht van de verzekerde (art. 17 Verzekeringswet). In: Vlaams tijdschrift voor gezondheidsrecht, 1991, p. 41-44, noot onder Antwerpen, 14 mei 1990.
T. Vansweevelt, "AIDS en levensverzekeringen", VI, Tijdschrift voor gezondheidsrecht, 1990, p. 167-179.
T. Vansweevelt, "The legal consequences of AIDS for dentistry", Rapport voor de First International Congress on Dental Law, Leuven, 33 p.
T. Vansweevelt, A. Prims, M. Vanlil, "Ontwikkeling van het gezondheidsrecht in België" in Tijdschrift voor gezondheidsrecht, 1989, p. 205-226.
T. Vansweevelt, "Persoonlijkheidsrechten van minderjarigen en grenzen van het ouderlijk gezag: de toestemming van de minderjarige in een medische behandeling", in: Juridische aspecten van de uitoefening van de geneeskunde, A. Heyvaert, R. Kruithof en T. Vansweevelt (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1989, p. 269-310.
T. Vansweevelt, "Persoonlijkheidsrechten voor minderjarigen en grenzen van het ouderlijk gezag: de toestemming van een minderjarige in een medische behandeling", R.W., 1987-1989, p. 897-912.
T. Vansweevelt, "Onderzoek naar de grondslag en de begrenzing van de aansprakelijkheid voor dieren", R.W., 1985-1986, p. 2187-2214.
T. Vansweevelt, "Het strafbeding en de redactie van de Code Napoléon", R.W., 1984-1985, p. 2467-2474.
T. Vansweevelt, "Schadebedingen in enkele bijzondere wetten", Jura Falc, 1984-1985, p. 368-401.