Elise DegrooteLinkedIn

Elise Degroote studied law at the KU Leuven (cum laude) and in 2016 she received the postgraduate degree in Health Law and Medical Ethics (“Postgraduaat Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek”) (Ahlec) at the UAntwerpen (magna cum laude).

From 1995 to 2003, she was attached at the Institute for Contract Law of the faculty of Law at the KU Leuven.

From 2003 to 2008, Elise worked as a staff member at the research department of the Orde van Vlaamse Balies.

From 2008 to 2016 she worked as company lawyer for a federal association of independent community pharmacists, where she concentrated on the regulation of pharmacies and the profession of pharmacist (repartition of pharmacies, exercise of the profession and responsibility, …).

Since June 2016, Elise is called to the Bar of Leuven and has joined Dewallens & partners.

elise.degroote@dewallens-partners.be

Publications

Books

E. Degroote en P. Hofströssler, "De Wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding - Artikelsgewijze toelichting", www.advocaat.be (privaat luik), juni 2007, 52p.
J. Herbots en E. Degroote, 'Handelshuur' in Onroerend goed in de Praktijk, Antwerpen, Kluwer, 1998, 95 p.
K. Deketelaere en E. Degroote, Onderzoek naar de tenuitvoerlegging van het Decreet van de Vlaamse Raad van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, s.n., Leuven, 1996, 107p.

Other publicaties

E. Degroote, "Van licentiaat tot master: de uitdaging van de Bolognahervorming voor de advocatuur", Ad Rem 2006, nr. 5, p. 23-25
E. Degroote, "Een wettelijk kader voor bemiddeling", T.v.W. 2005, p. 215-219
E. Degroote, "De advocatenakte: beknopt verslag van een geslaagd colloquium", Ad Rem, 2005, nr. 5, p. 18-19
E. Degroote, "Een verzoekschrift tot nietigverklaring van een reglement van een gemeenschapsorde", Ad Rem, 2005, nr. 4, p. 39-42
E. Degroote, "Wet van 21 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling", Ad Rem, 2005, nr. 2, p. 4-20
E. Degroote, "Het vrije verkeer van advocaten binnen de Europese Unie: een nieuwe stap met het voorstel Bolkestein", Ad Rem, 2004, nr. 5, p. 36-44
E. Degroote, "De Orde van advocaten onder het toezicht van de Raad voor de Mededinging", Ad Rem, 2004, nr. 4, p. 18-23
E. Degroote, "Het nieuwe artikel 501 Ger.w.: een individueel verhaal tegen een onrechtmatig reglement van een gemeenschapsorde", Ad Rem, 2004, nr. 3, p. 24-31
E. Degroote, "Professionele onafhankelijkheid in de advocatuur", Ad Rem, 2004, nr. 1, p. 16-19
E. Degroote, "Multidisciplinaire samenwerking in de advocatuur", noot bij Cass. 25 september 2003, Ad Rem, 2003, nr. 4, p. 35-40
E. Degroote, "Titel III: Aanneming" in S. Stijns, J. Herbots, E. Degroote, W. Lauwers en I. Samoy, Overzicht van rechtspraak (1995-1998), Bijzondere overeenkomsten, T.P.R., 2002, p. 488-677
E. Degroote, "Huren" in R. Dillemans en A. De Moor (eds.), Wegwijs Recht - zesde, volledig nieuwe editie, Leuven, Davidsfonds, 2000, 250-261
E. Degroote, "Woninghuurovereenkomsten van korte duur: huurhernieuwing tegen andere voorwaarden en contractuele opzeggingsbedingen", noot onder Vred. Sint-Genesius-Rode 26 januari 1998, T. Vred., 1999, 68-71
E. Degroote, "risico-overdracht en zorg voor de zaak", in H. Van Houtte, J. Erauw en P. Wautelet (eds.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen-Groningen, Intersentia, 1997, 283-306
J. Herbots, C. Pauwels en E. Degroote, "Overzicht van rechtspraak (1988-1994), Bijzondere overeenkomsten", T.P.R., 1997, 647-1281
E. Degroote en C. Pauwels, "Overdracht van huur en onderhuur", in J. Herbots en Y. Merchiers (eds.), Woninghuur na de Wet van 13 april 1997, Brugge, Die Keure, 1997, 207-234
E. Degroote, "De overeenkomst van Parijs van 16 november 1972 inzake de bescherming van het cultureel erfgoed van de wereld", Milieurechtinfo, 1997, nr. 2, 18-24
E. Degroote, "Het Besluit van de Raad van 26 februari 1996 betreffende de sluiting van de overeenkomst inzake de bescherming van de Alpen", Milieurechtinfo, 1996, nr. 4, 9-12