Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /data/sites/web/dewallens-partnersbe/www/include/functies.php on line 605
Dewallens & Partners

An VijvermanLinkedIn

An Vijverman studeerde rechten aan de Université de Namur (vroeger FUNDP) en aan Queen Mary and Westfield College van de University of London. Zij behaalde cum laude haar licentie in de rechten aan de KU Leuven (1997). In datzelfde jaar schreef ze zich in aan de balie van Brussel en liep stage bij het advocatenkantoor Loeff Claeys Verbeke (huidig Allen & Overy). Na afloop van haar stage werkte ze in het advocatenkantoor Lontings & partners (huidig Lydian) dat ze in 2004 als senior associate verliet om partner te worden in ons kantoor.

An legt zich binnen het medisch recht in het bijzonder toe op privacywetgeving, eHealth, RIZIV-procedures, geneesmiddelenrecht, medische apps en life sciences. De begeleiding van farmaceutische bedrijven en van ondernemingen in de sector van biotech, medical devices en healthcare ICT behoort dan ook tot het hart van haar adviespraktijk. Zij heeft een grensoverschrijdende reputatie inzake de bescherming van gezondheidsgegevens. Herbert Smith, wereldwijd een van de grootste advocatenkantoren, verkoos Dewallens & partners als partner in privacy law voor België. Door haar toedoen werd Dewallens & partners in 2015 het Belgische lid van de Alliance of European Life Sciences Law Firms.

An publiceert graag over elektronische patiëntendossiers, geneesmiddelenrecht en medical devices. In 2013 verscheen van haar hand het boek “Het elektronisch medisch dossier. Praktische en juridische knelpunten”. Jaarlijks publiceert zij ook de Chapter for Belgium in “Getting the Deal Through – Life Sciences”. An geeft veel lezingen, ze doceert gezondheidsrecht aan de Ehsal Management School en aan de Ahlec Leerstoel van de UAntwerpen en ze is als trainer verbonden aan het European Centre for Clinical Research Training. An is tenslotte lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking en van de redactie van het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht.

an.vijverman@dewallens-partners.be

Publicaties

Boeken

A. Vijverman, Het Elektronisch Medisch Dossier. Praktische en juridische knelpunten, Antwerpen, Intersentia, 2013, 96 pag.
S. Callens, F. Devisscher, L. Hombroeckx, B. Janse, A. Menck, T. Schoors, J. ter Heert en A. Vijverman, Chapters on pharmaceutical law, Antwerpen, Intersentia, 2000, 194 pag.

Andere publicaties

A. Vijverman, "de Verordening Klinische Proeven: reeds twee jaar in werking, maar nog niet meteen van toepassing", Redactioneel voorwoord in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 2015-2016, nr. 5, p. 323-325.
A. Vijverman, “Uw privé adres te grabbel”, column in Artsenkrant, nr. 2403, 24 april 2015, p.38.
A. Vijverman, “Life Sciences 2015: Chapter for Belgium”, in Getting the Deal Through – Life Sciences 2015.
A. Vijverman en M. Dillen, Producten in de gezondheidszorg: Medische hulpmiddelen, bijdrage in T. Vansweevelt en F. Dewallens (ed.), Handboek Gezondheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014.
A. Vijverman, “Life Sciences 2014: Chapter for Belgium”, in Getting the Deal Through – Life Sciences 2014.
A. Vijverman en M. Dillen, Producten in de gezondheidszorg: Geneesmiddelen, bijdrage in T. Vansweevelt en F. Dewallens (ed.), Handboek Gezondheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014.
A. Vijverman, De wet experimenten op de menselijke persoon, bijdrage in T. Vansweevelt en F. Dewallens (ed.), Handboek Gezondheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014.
A. Dierickx, J. Buelens en A. Vijverman, Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het medisch beroepsgeheim en de verwerking van persoonsgegevens, bijdrage in T. Vansweevelt en F. Dewallens (ed.), Handboek Gezondheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014
A. Vijverman, “Life Sciences 2013: Chapter for Belgium”, in Getting the Deal Through – Life Sciences 2013.
A. Vijverman en E. Delbeke, “De uitwisseling van gezondheidsgegevens uit het elektronisch patiëntendossier”, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht / Revue de Droit de la Santé, 2012-2013, nr. 2, p. 104-127.
A. Vijverman, “Reclame voor esthetische geneeskunde… terug naar af?”, Redactioneel Voorwoord, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht / Revue de Droit de la Santé, 2011-2012, nr. 5, p 342-344.
A. Vijverman, “Life Sciences 2012: Chapter for Belgium”, in Getting the Deal Through – Life Sciences 2012.
A. Vijverman, Duidingsnoot bij een arrest van het Hof van Cassatie van 7 maart 2008 inzake de interpretatie van artikel 26ter van het Koninklijk Besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring over nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht / Revue de Droit de la Santé, 2010-2011, nr. 5, p. 418-419.
A. Vijverman, “Life Sciences 2011: Belgium” in Getting the Deal Through – Life Sciences 2011.
A. Vijverman, Duidingsnoot bij een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen van 17 juni 2009 inzake aansprakelijkheid bij een experiment op de menselijke persoon, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht / Revue de Droit de la Santé, 2010-2011, nr. 1.
A. Vijverman en A. Van Ravestyn, “Het medisch dossier, een praktische richtlijn”, Esthetische Geneeskunde en Cosmetologie, het Belgisch informatieblad voor esthetische geneeskunde, antiaging en morfologie, juni-juli-augustus 2010, p. 26-28 en september-oktober-november 2010.
A. Vijverman, “Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking nieuw leven ingeblazen”, Redactioneel Voorwoord in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht / Revue de Droit de la Santé, 2009-2010, nr. 5, p. 266-267.
A. Vijverman, Duidingsnoot bij een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent van 26 juni 2008 inzake medische aansprakelijkheid, verjaring en aanstelling deskundige, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht / Revue de Droit de la Santé, 2009-2010, nr. 4, p. 240-241.
A. Vijverman, “Life Sciences 2010: Belgium” in Getting the Deal Through – Life Sciences 2010.
A. Vijverman, Duidingsnoot bij een arrest van het Grondwettelijk Hof van 1 september 2008 inzake de heffing op het omzetcijfer voor geneesmiddelen bereid op basis van bloed en/of bloedderivaten, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht / Revue de Droit de la Santé, 2009-2010, nr. 2, p. 42-43.
A. Vijverman, Becommentariëring van artikel 1, §1,10, artikel 1, §1, 11, artikel 1,§1,12, artikel 1, §1, 13, artikel 1, §1, 14, artikel 1, § 1, 15, artikel 1, §1, 16, artikel 1 §1, 34, artikel 1,§1, 35, artikel 1, §1, 36, artikel 1, §1, 37, artikel 1, §1, 38, artikel 1, §1, 40 en artikel 1, §1, 41 van de Wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen in Becommentarieerde Codex Pharma Volksgezondheid in België – Wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, Herentals, Knops Publishing, april 2009, p. 9-12 en p. 23-27.
A. Vijverman, Duidingsnoot bij een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel van 30 juni 2008 inzake de toepassing van het referentieterugbetalingssysteem op een bepaald geneesmiddel (Fosamax), Tijdschrift voor Gezondheidsrecht / Revue de Droit de la Santé, 2008-2009, nr. 4, p. 325-326.
A. Vijverman en N. Votron, “Infecties: aansprakelijkheid en preventie”, in Esthetische Geneeskunde en Cosmetologie, het Belgisch informatieblad voor esthetische geneeskunde, antiaging en morfologie, maart-april-mei 2009, p. -26-30.
A. Vijverman, “No- fault aansprakelijkheid: stand van zaken” in Esthetische Geneeskunde en Cosmetologie, het Belgisch informatieblad voor esthetische geneeskunde, antiaging en morfologie, september-oktober-november 2008, p. 18-20.
A. Vijverman, “Hergebruik van voor eenmalig gebruik bestemde medische hulpmiddelen: nood aan een duidelijke regelgeving”, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 2008-2009/1, p. 7-25.
A. Vijverman, “No fault doorgelicht”, Medbiz Psy & Neuro, juni 2008, p. 20-24.
A. Vijverman en N. Votron, “Distributie/aankoop van steriel implanteerbaar medisch materiaal: verplichtingen en sancties”, in Esthetische Geneeskunde en Cosmetologie, het Belgisch informatieblad voor esthetische geneeskunde, antiaging en morfologie, juni-juli-augustus 2008, p. 18-20.
A. Vijverman, S. Tack en F. Dewallens, “Het post mortem-gebruik van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek”, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 2007-2008, 274-283.
A. Vijverman, “Websites van esthetisch chirurgen: wat kan en wat niet?” in Esthetische Geneeskunde & Cosmetologie, het Belgisch Informatieblad voor esthetische geneeskunde, antiaging en morfologie, december 2007-januari-februari 2008, p. 18-21.
A. Vijverman, “Medische experimenten op mensen. De wet van 7 mei 2004 en haar toepassing in de praktijk: de krachtlijnen en het toepassingsgebied van de wet.”, in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht / Revue de Droit de la Santé, 2005-2006/1, 2-21.
P. Bernard en A. Vijverman, “Kennisgeving in het kader van sluiting van ondernemingen: verenigbaar met de Privacywet?”, Arbeidsovereenkomsten, 11 april 2002, 256.1, p. 3–19.
P. Bernard en A. Vijverman, “Information en cas de fermeture d’entreprise : compatible avec la loi sur la vie privée?”, Contrats de travail, 14 février 2002, 255.4, p. 8–24.
A. Vijverman, “Belangrijke juridische aspecten met betrekking tot e-mail”, Pitstop, the CRM-engine, december 2001, p.9.
A. Vijverman en S. Callens, “Elektronisch medisch dossier en inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van de arts", 18e Medical Informatics Congress (MIC) proceedings, Brugge, 10–11 November 2000, 89–100.
A. Vijverman, “Patient Information Leaflets and Labelling Requirements”, in S. Callens e.a., Chapters on Pharmaceutical Law, Antwerpen, InterSentia, 2000.
S. Callens, A. Vijverman, “The processing of personal data in the pharmaceutical industry”, in S. Callens e.a., Chapters on Pharmaceutical Law, Antwerpen, InterSentia, 2000.
A. Vijverman, “Persoons- en gezondheidsgegevens. Enkele juridische beschouwingen bij de elektronische doorgifte van deze gegevens”, Belgisch Ziekenhuis/Hôpital Belge, 2000, n°1, 21–30.
S. Callens en A. Vijverman, "De impact van de milleniumproblematiek op de ziekenhuizen", Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 1998-1999, 191-200.