Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /data/sites/web/dewallens-partnersbe/www/include/functies.php on line 605
Dewallens & Partners

Raf Van GoethemLinkedIn

Raf Van Goethem studeerde rechten aan de KU Leuven (cum laude). Hij was daarna als assistent van Prof. dr. Danny Pieters verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht van de rechtsfaculteit van de KU Leuven. Na zijn stage aan de balie van Brussel vestigde hij zich in 1994 in Leuven en stichtte mee het toenmalige advocatenkantoor Dewallens & Van Goethem.

Raf is binnen het kantoor verantwoordelijk voor het medisch procesrecht. Hij heeft een unieke ervaring en zeer gewaardeerde reputatie opgebouwd in het behandelen en beheersen van individuele en collectieve conflicten tussen ziekenhuisartsen en ziekenhuizen. Daarnaast is hij gespecialiseerd in het medisch aansprakelijkheidsrecht. Over deze onderwerpen geeft hij jaarlijks tientallen lezingen in binnen- en buitenland.

Raf publiceert over medische aansprakelijkheid en over het statuut van de ziekenhuisarts. Hij was in het verleden docent medische aansprakelijkheid aan de Vesaliusleergangen (artsen alumni KU Leuven) en hij is vandaag verbonden aan de EHSAL Management School waar hij doceert in het kader van de programma’s “Algemeen management voor de geneesheren-specialisten” en “Management in de gezondheids- en welzijnszorg”.

raf.vangoethem@dewallens-partners.be

Publicaties

R. Van Goethem, De Orde van Geneesheren, in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht, Volume I, Intersentia, 2014, p. 535-597.
R. Van Goethem, De provinciale geneeskundige commissies, in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht, Volume I, Intersentia, 2014, p. 615-627.
F. Dewallens en R. Van Goethem, Professionele samenwerkingsverbanden tussen artsen, in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht, Volume I, Intersentia, 2014, p. 681-710.
R. Van Goethem, Over geschrapte artsen die de geneeskunde uitoefenen... De ineffectiviteit van het tuchtrecht bij gevaarlijk gedrag ten aanzien van patiënten, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2013-2014, afl. 5, p. 320-322.
R. Van Goethem, Duidingsnoot onder het arrest van het Hof van Cassatie van 30 januari 2009, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2011, p. 350-351
R. Van Goethem, Het reclameverbod voor tandartsen houdt stand, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2011, p. 413-415
F. Dewallens en R. Van Goethem, De afzetting om dringende reden als definitief einde van de overeenkomst, noot onder Hof van Beroep te Gent, 16 september 2004, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé 2006-2007, p. 277-278.
R. Van Goethem, De afzetting om dringende reden: een definitief einde aan de rechtsverhouding met de ziekenhuisgeneesheer?, noot onder Arbitrale Sententie, 10 december 2003, in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 2004-2005, ter perse.
R. Van Goethem en F. Dewallens, De vastheid van betrekking van ziekenhuisgeneesheren hersteld...ter bescherming van de patiënt (sic), noot onder Cass. 15 september 2003, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé 2004-2005, p. 371-377.
F. Dewallens en R. Van Goethem, De afzetting van de ziekenhuisarts: materieel en personeel toepassingsgebied van de afzettingsprocedure, in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 2001-2002, nr. 1, p. 28-32.
F. Dewallens en R. Van Goethem, Ereloonafspraken onder kinesitherapeuten, noot onder Gent, 16 juni 1995, in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 1998-1999, nr. 1, p. 63-65.
F. Dewallens en R. Van Goethem, Het medisch interdisciplinair samenwerkingsverband: een verknipt verband? in De uitoefening van een vrij beroep in vennootschapsvorm, U.P.V.-cahiers, nr. 1, Leuven, Acco, 1997, nr. 1, p. 113-122.
R. Van Goethem, Een eigen aansprakelijkheidsverzekering voor de anesthesist bediende, recht, plicht of overbodig, in Medical malpractice crisis in Belgium, in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, nr. 2, 1995-1996.
F. Dewallens, G. Duvillier en R. Van Goethem, Bestuurlijke regulering van het ziekenhuis in Europe, in de reeks Gezondheidszorgverzekering in Europa, nr. 19, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1996, 74 pag.
F. Dewallens en R. Van Goethem, Kwalificatieproblemen bij het vaststellen van het ondergeschikt verband bij ziekenhuisgeneesheren, noot onder Arbeidshof Gent, 8 februari 1993, in Vlaams Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1994-1995, nr. 2, p. 145-151.
F. Dewallens en R. Van Goethem, Kwalificatieproblemen bij het vaststellen van het ondergeschikt verband bij ziekenhuisgeneesheren, noot onder Arbeidshof Gent, 8 februari 1993 in Hippocrates, Tijdschrift van de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren van Oost-Vlaanderen, nr. 26, 1995, p. 35-53.
D. Pieters en R. Van Goethem, De sociale secretariaten in Europa, in Het brein van de werkgever, sociale secretariaten en modern personeelsmanagement, Blondé, Antwerpen, 1991, p. 155-183.
R. Van Goethem, B. Colpaert en R. Vermeire, Sociale zekerheid in het perspectief van 1992, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen 1990, 192 pag. in de reeks sociaal recht die onder de wetenschappelijke leiding van Prof. Dr. Blanpain staat.