Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /data/sites/web/dewallens-partnersbe/www/include/functies.php on line 605
Dewallens & Partners

Elise DegrooteLinkedIn

Elise Degroote studeerde rechten aan de KU Leuven (cum laude) en behaalde in 2016 het “Postgraduaat Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek” (Ahlec) aan de UAntwerpen (magna cum laude).

Van 1995 tot 2003 was zij verbonden aan het Instituut voor contractenrecht van de KU Leuven.

Vervolgens was zij van 2003 tot 2008 als juridisch stafmedewerker werkzaam bij de studiedienst van de Orde van Vlaamse Balies.

Van 2008 tot april 2016 was zij als bedrijfsjurist actief bij een federale beroepsvereniging van zelfstandige apothekers, waar zij zich toelegde op de reglementering inzake de apotheek en het beroep van apotheker (spreidingsreglementering, beroepsuitoefening en –aansprakelijkheid, sociaal statuut).

Sinds juni 2016 is Elise ingeschreven aan de balie van Leuven en verbonden aan het kantoor Dewallens & partners.

elise.degroote@dewallens-partners.be

Publicaties

Boeken

E. Degroote en P. Hofströssler, "De Wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding - Artikelsgewijze toelichting", www.advocaat.be (privaat luik), juni 2007, 52p.
J. Herbots en E. Degroote, 'Handelshuur' in Onroerend goed in de Praktijk, Antwerpen, Kluwer, 1998, 95 p.
K. Deketelaere en E. Degroote, Onderzoek naar de tenuitvoerlegging van het Decreet van de Vlaamse Raad van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, s.n., Leuven, 1996, 107p.

Andere publicaties

E. Degroote, "Van licentiaat tot master: de uitdaging van de Bolognahervorming voor de advocatuur", Ad Rem 2006, nr. 5, p. 23-25
E. Degroote, "Een wettelijk kader voor bemiddeling", T.v.W. 2005, p. 215-219
E. Degroote, "De advocatenakte: beknopt verslag van een geslaagd colloquium", Ad Rem, 2005, nr. 5, p. 18-19
E. Degroote, "Een verzoekschrift tot nietigverklaring van een reglement van een gemeenschapsorde", Ad Rem, 2005, nr. 4, p. 39-42
E. Degroote, "Wet van 21 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling", Ad Rem, 2005, nr. 2, p. 4-20
E. Degroote, "Het vrije verkeer van advocaten binnen de Europese Unie: een nieuwe stap met het voorstel Bolkestein", Ad Rem, 2004, nr. 5, p. 36-44
E. Degroote, "De Orde van advocaten onder het toezicht van de Raad voor de Mededinging", Ad Rem, 2004, nr. 4, p. 18-23
E. Degroote, "Het nieuwe artikel 501 Ger.w.: een individueel verhaal tegen een onrechtmatig reglement van een gemeenschapsorde", Ad Rem, 2004, nr. 3, p. 24-31
E. Degroote, "Professionele onafhankelijkheid in de advocatuur", Ad Rem, 2004, nr. 1, p. 16-19
E. Degroote, "Multidisciplinaire samenwerking in de advocatuur", noot bij Cass. 25 september 2003, Ad Rem, 2003, nr. 4, p. 35-40
E. Degroote, "Titel III: Aanneming" in S. Stijns, J. Herbots, E. Degroote, W. Lauwers en I. Samoy, Overzicht van rechtspraak (1995-1998), Bijzondere overeenkomsten, T.P.R., 2002, p. 488-677
E. Degroote, "Huren" in R. Dillemans en A. De Moor (eds.), Wegwijs Recht - zesde, volledig nieuwe editie, Leuven, Davidsfonds, 2000, 250-261
E. Degroote, "Woninghuurovereenkomsten van korte duur: huurhernieuwing tegen andere voorwaarden en contractuele opzeggingsbedingen", noot onder Vred. Sint-Genesius-Rode 26 januari 1998, T. Vred., 1999, 68-71
E. Degroote, "risico-overdracht en zorg voor de zaak", in H. Van Houtte, J. Erauw en P. Wautelet (eds.), Het Weens Koopverdrag, Antwerpen-Groningen, Intersentia, 1997, 283-306
J. Herbots, C. Pauwels en E. Degroote, "Overzicht van rechtspraak (1988-1994), Bijzondere overeenkomsten", T.P.R., 1997, 647-1281
E. Degroote en C. Pauwels, "Overdracht van huur en onderhuur", in J. Herbots en Y. Merchiers (eds.), Woninghuur na de Wet van 13 april 1997, Brugge, Die Keure, 1997, 207-234
E. Degroote, "De overeenkomst van Parijs van 16 november 1972 inzake de bescherming van het cultureel erfgoed van de wereld", Milieurechtinfo, 1997, nr. 2, 18-24
E. Degroote, "Het Besluit van de Raad van 26 februari 1996 betreffende de sluiting van de overeenkomst inzake de bescherming van de Alpen", Milieurechtinfo, 1996, nr. 4, 9-12