Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /data/sites/web/dewallens-partnersbe/www/include/functies.php on line 605
Dewallens & Partners

Nils BroeckxLinkedIn

Nils Broeckx studeerde rechten aan de UAntwerpen (2010 magna cum laude). In 2016 promoveerde hij aan de UAntwerpen tot doctor in de rechten op een proefschrift met als titel “Orgaantransplantatie. Een juridische analyse”. Dat proefschrift werd bekroond met de tweejaarlijkse wetenschappelijke prijs voor het gezondheidsrecht André Prims. Sinds 2016 is hij verbonden aan het kantoor.

Nils heeft een brede interesse in het gezondheidsrecht. Vanuit zijn academische achtergrond beschikt hij over expertise inzake het juridisch kader voor lichaamsmateriaal en inzake medische aansprakelijkheid.

Nils publiceert en geeft lezingen in binnen- en buitenland over orgaantransplantatie en medische aansprakelijkheid.

Sinds juni 2016 is Nils lid van het ethisch comité van het AZ Klina te Brasschaat.

Nils is sinds oktober 2017 gastprofessor aan de UAntwerpen waar hij de module ‘schade en schadeloosstelling’ doceert in het Postgraduaat Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (Allic).

nils.broeckx@dewallens-partners.be

Publicaties

N. Broeckx en D. Verhoeven, "Transplanting Diseases from Organ Donors in Western Europe: Fault Liability or Strict Liability?", EJHL, 2015, 2015-207-238
N. Broeckx, "Artikel 8 EVRM en het verzetsrecht van de nabestaanden bij orgaanwegneming post mortem", noot onder EHRM 24 juni 2014, Petrova/Letland, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 2014-2015, 122-125
N. Broeckx, "Orgaantransplantatie" in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht, Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2014, 1139-1213
N. Broeckx en T. Vansweevelt, "De Orgaantransplantatiewet" in Commentaar Personenrecht, Mechelen, Kluwer, 2013, losbladig
N. Broeckx, "De aansprakelijkheid van een (oog)arts voor de fout van een anesthesist-hulppersoon", noot onder Brussel 22 juni 2010, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 2012-2013, 21-329
N. Broeckx, "Nieuwe regels voor orgaantransplantatie: een kritische analyse", Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 2012-2013, 269-304
N. Broeckx, "Living Organ Donation and Minors: A Major Dilemma", EJHL, 2013, afl. 20, 41-62
N. Broeckx, "Diagnose-onderzoek in een beperkt uitgerust ziekenhuis: hoe grondig is zorgvuldig?", noot onder Antwerpen 14 februari 2011, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 2011-2012, afl. 5, 362-367
N. Broeckx., “De juridische waarde van een erkenning van de aansprakelijkheid of van de fout van de verzekerde door de aansprakelijkheidsverzekeraar”, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de Droit de la Santé, 2011-12, afl. 1, 5-17