Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /data/sites/web/dewallens-partnersbe/www/include/functies.php on line 605
Dewallens & Partners

Christophe LemmensLinkedIn

Christophe Lemmens studeerde rechten aan de UAntwerpen (cum laude). Tijdens zijn laatste jaar rechten deed hij als aspirant-assistent onderzoek naar nosocomiale infecties in ziekenhuizen. In 2013 promoveerde hij aan de UAntwerpen tot doctor in de rechten op een proefschrift met als titel “De juridische aspecten van aan de wilsverklaringen rond het levenseinde”. Dat proefschrift werd in 2014 bekroond met de tweejaarlijkse wetenschappelijke prijs voor het gezondheidsrecht André Prims. Sinds 2013 is hij ingeschreven aan de balie van Leuven en verbonden aan het kantoor.

Christophe is breed georiënteerd in het gezondheidsrecht en tegelijkertijd nieuwsgierig naar nieuwe subdomeinen. Hij is vanuit zijn academische achtergrond gespecialiseerd in de rechten en plichten van patiënten en medische aansprakelijkheid. Daarnaast heeft hij een unieke expertise opgebouwd in het bestuurlijk gezondheidsrecht (o.a. grondwettelijke bevoegdheidsverdeling, zorgnetwerken).

Christophe is sinds 2014 gastprofessor aan de UAntwerpen waar hij de module patiëntenrechten doceert in het Postgraduaat Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek (Ahlec). Hij werd in 2008 tijdens het World Congress on Medical Law in Peking uitgeroepen tot eerste laureaat van het Young Researchers Forum. In 2011 kreeg hij als enige laureaat in de sociale en humane wetenschappen een aanmoedigingsbeurs voor jonge vorsers aangeboden door de Onderzoeksraad UAntwerpen.

Christophe werd bij Koninklijk Besluit van 18 april 2017 benoemd tot effectief lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie.

christophe.lemmens@dewallens-partners.be

Publicaties

Boeken

C. Lemmens, "Inleiding tot het medisch recht aan de hand van enkele wetgevende teksten", Cursus Flanders International College of Ostheopathy, Deurne, 2015, 122 p.
C. Lemmens, "Voorafgaande wilsverklaringen met betrekking tot het levenseinde", Antwerpen, Intersentia, 2013, 995 p.
C. Lemmens, "Inleiding tot het medisch recht aan de hand van enkele wetgevende teksten", Cursus Flanders International College of Osthepathy, Deurne, 2013, 112 p.
C. Lemmens, "Juridisch aspecten van voorafgaande wilsverklaringen rond het levenseinde", Antwerpen, Universitas, 2013, 1018 p.
C. Lemmens, "De minderjarige en de Wet Patiëntenrechten", Antwerpen, Intersentia, 2013, 134 p.
C. Lemmens, "A new style of end-of-life cases: a patient's right to demand treatment or a physician's right to refuse treatment?" Book of Proceedings 19th World Congress on Medical Law, Maceio, Brazilië, 7-10 augustus 2012, 17 p.
C. Lemmens, "End of life decisions and pregnant women. Do pregnant women have the right to refuse life preserving medical treatment? A comparative study". Proceedings 18th World Congress on Medical Law, Zagreb, 8-12 augustus 2010, 15p.
C. Lemmens, "Do minors have the right to refuse medical treatment? A comparative study", Proceedings 17th World Congress on Medical Law, Peking, 17-21 oktober 2008, 7 p.

Andere publicaties

C. Lemmens, "Het pleit dan toch niet beslecht". De implicaties van het arrest van het Hof van Cassatie van 25 juni 2015 op de bewijslast van de geïnformeerde toestemming van de patiënt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2015-2016.
C. Lemmens, Commentaar bij artikel 7 Wet 26 juni 1990 in P. Senaeve, F. Swennen en G. Verschelden (eds.), Personen- en familierecht: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2016, 28 p.
S. Snacken, C. Devynck, W. Distelmans, S. Gutwirth en C. Lemmens, "Demandes d'euthanasie dans les prisons belges. Entre souffrance physique, dignité humaine et peine de mort", Criminologie 2015, 48: p. 101-122.
C. Lemmens, "Wilsverklaringen wekken hoge verwachtingen", MediQuality, 22 oktober 2014.
C. Lemmens, "De handelings- en wilsonbekwamen", in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht, Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 817-1051.
C. Lemmens, "De vaststelling en de publiciteit van het overlijden", in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht, Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 1513-1558.
C. Lemmens, "Voorafgaande wilsverklaringen", in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht, Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 1457-1511.
J. Hantson en C. Lemmens, "Is een hoogbejaarde dementerende een gevaarlijke geesteszieke in de zin van de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke?" in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2014-2015, afl. 1, p. 55-58.
C. Lemmens, "Inleiding tot het medisch recht aan de hand van enkele wetgevende teksten", Cursus Flanders International College of Ostheopathy, Deurne, 2014, p. 103.
C. Lemmens, "Ook artsen riskeren strafsancties bij niet inenting polio", Artsenkrant, 14 maart 2014, p. 23.
C. Lemmens, Interview: "negatieve wilsverklaring nog te vaak genegeerd", MediSfeer, 25 februari 2014, afl. 435, p. 16-17.
C. Lemmens, "Kinesitherapeuten en acupunctuur: een invasieve relatie", Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2013-2014, afl. 1, p. 5-18.
C. Lemmens, "Gedetineerden en het recht op een vrije keuze van een vertrouwenspersoon", Antenne, 2013, p. 16-17.
C. Lemmens, "Het al dan niet vermijdbaar karakter van nosocomiale infecties en de impact daarvan op de verbintenissen van de zorgverlener", Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2012-2013, p. 362-380.
C. Lemmens, "A new style of end-of-life cases: a patient's right to demand treatment or a physician's right to refuse treatment? The futility debate revisited", Eur. J. Health L., 2013, 20, p. 167-183.
C. Lemmens, Duidingsnoot onder Antwerpen 12 maart 2012, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2012-2013, afl. 3, p. 244-246.
C. Lemmens, "End of life decisions and pregnant women. Do pregnant women have the right to refuse life preserving medical treatment? A comparative study", European Journal of Health Law 2010, 17, p. 485-505.
C. Lemmens, Duidingsnoot onder Rechtbank Antwerpen 12 november 2007, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2011-2012, afl. 4, p. 308-309.
C. Lemmens, "End-of-life decisions and demented patients. What to do if the patient's current and past wishes are in conflict with each other?" Eur. J. Health L., 2012, 19, p. 177-186.
C. Lemmens, "Wettelijk kader voor voorafgaande wilsverklaringen, in L. Deliens (ed.), Eind goed al goed? De wetgeving en praktijk rondom het levenseinde geëvalueerd", Brussel, VUBPress, 2011, p. 91-120.
C. Lemmens, S. Callens, F. Van Der Mauten, V. Huybrechts en M. Coeffe, "Geannoteerd wetboek medisch recht", Kortrijk-Heule, UGA, 2010, 267 p., Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2011-2012, afl. 1, p. 43-44.
C. Lemmens, "Levenseindebeslissingen en zwangere vrouwen, Recht op zelfbepaling of dwingt de foetus tot naastenliefde?" Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2010-2011, afl. 3, p. 303-316.
C. Lemmens, "De invulling van het begrip 'relevant risico' aan de hand van de frequentie en de ernst van het risico", noot onder Rechtbank Hasselt 15 april 2010, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2010-2011, afl. 2, p. 156-157.
C. Lemmens, "Medische beslissingen van een demente patiënt aan het einde van zijn leven en het juridisch statuut van advance care planning en voorafgaande wilsverklaringen", Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2010-2011, afl. 1, p. 4-26.
C. Lemmens, "S.P.K. Welie, Criteria for assessment of patient competence. A conceptual analysis from the legal, psychological and ethical perspectives". Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2009-2010, afl. 5, p. 305-308.
C. Lemmens, "Vroegtijdige zorgplanning: de oplossing!?" Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2009-2010, afl. 2, p. 49-53.
S. Panis en C. Lemmens, "Les journées suisses de l'Association Henri Capitant", Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2009-2010, afl. 1, p. 50-54.
C. Lemmens, "End-of-life decisions and minors. Do minors have the right to refuse life preserving medical treatment? A comparative study". Medicine & Law, 2009, 28, p. 479-497.
C. Lemmens en S. Panis, 17th World Congress on Medical Law (WCML), Beijing 2008, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2008-2009, afl. 3, p. 230-237.
C. Lemmens, "Medische hulpmiddelen, veiligheid en nosocomiale infecties: een inspannings- dan wel een resultaatsverbintenis?" Noot onder Rechtbank Gent 16 april 2007, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2007-2008, afl. 5, p. 375-384.
C. Lemmens, "Voor welke bijwerkingen dient een geneesmiddelenproducent te waarschuwen in de bijsluiter opdat zijn product niet 'gebrekkig' is in de zin van de Wet Productaansprakelijkheid?" Noot onder Rechtbank Brussel 10 februari 2005, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2007-2008, afl. 4, p. 286-299.